130 godina Papinskog misijskog djela Sv. Petra apostola


Papinsko misijsko djelo Sv. Petra apostola, osnovano je prije 130 godina kako bi kršćane cijeloga svijeta učinilo još osjetljivijima za odgoj domaćih zvanja u misijskim zemljama te ih neprestano pozivalo na kvalitetniju materijalnu potporu i odgovornost u odgoju i u izobrazbi novih svećeničkih kandidata.

Nastalo je kao plod neumornog misijskog rada Jeanne Bigard i njezine majke Stephanie. Zahvaljujući dopisivanju s mnogim misionarima postale su svjesne kako se kršćanska zajednica u misijskim zemljama kao samostalna mjesna Crkva može ostvariti samo s biskupima i svećenicima. Oni su jedini koji mogu istaknuti bogatstvo domaće tradicije i mogu na najučinkovitiji način navijestiti Evanđelje istom kulturnom okruženju. One su 1. lipnja 1889. godine u Caenu u Francuskoj položile kamen temeljac ovomu Djelu.

Pažnju cijele Crkve usmjerile su na nezamjenjivu ulogu domaćeg klera u misijskim zemljama. Zato su ponudile kvalitetniju materijalnu potporu. Sva svoja dobra dale su sjemeništima i bogoslovijama u misijskim zemljama, posvetivši se nakon toga molitvi i žrtvi. Druge ljude poticale su na molitvu i nesebičnu pomoć za mlade ljude koji su željeli postati svećenici, a nisu imali financijskih mogućnosti. Jeanne je ustrajala u svojoj ideji sve do smrti u Parizu 28. travnja 1934. Pozivala je mnoge ljude da se priključe njezinoj grupi veleposlanika misija. Ova inicijativa, koja je bila prožeta Duhom Svetim, širila se uz snažnu potporu Svete Stolice u mnogim europskim i američkim biskupijama. Njezino sjedište preneseno je u Rim 1920., a 3. svibnja 1922. dobila je i službeni naziv „papinsko“ Djelo. Na ovaj način Sveta Stolica željela mu je dati najveću moguću učinkovitost kao i opće značenje.

Papinsko misijsko djelo Svetoga Petra apostola, zalog je budućnosti žive Crkve u misijskim zemljama, jer je školovanje i formacija mjesnih svećenika, redovnika i redovnica preduvjet da ta Crkva bude izgrađena na čvrstoj stijeni – od naroda i za narod. Kao što su misionari poslani u daleke zemlje da naviještaju Krista, domaći kler poslan je u svojoj domovini biti pastir Božjega naroda, a kroz Djelo svetoga Petra taj je zalog moguće ostvariti.

Koliko je ovo Djelo važno, kako prenosi IKA, svjedoči i porast broja svećeničkih zvanja u afričkim i azijskim zemljama gdje je bez te potpore kandidatima jako teško ostvariti daljnje školovanje i zato su i dalje svi pozvani podržati duhovna zvanja u misijskim zemljama jer oni će donijeti „novo proljeće Evanđelja“ diljem svijeta.

KT