Dječji rad – milijunima djece zanijekano djetinjstvo i obrazovanje


Svjetski dan borbe protiv dječjega rada obilježen je 12. lipnja. Unatoč nekoliko koraka naprijed, još je dalek put do potpunog uklanjanja te pojave. U svijetu ima oko 152 milijuna žrtava dječjega rada.

Svake se godine 12. lipnja obilježava Svjetski dan borbe protiv dječjega rada. Ustanovila ga je Međunarodna organizacija rada te je prvi put obilježen 2002. UNICEF i međunarodna organizacija Save the Children upozoravaju kako danas u svijetu ima oko 152 milijuna djece i adolescenata, u dobi između pet i 17 godina, koji su žrtve iskorištavanja u svrhu rada. Na svjetskoj razini, kako javlja Vatican News, to je svako 10. dijete, dok je primjerice u Africi svako peto dijete žrtva dječjega rada. Gotovo polovica te djece obavlja teške i opasne poslove koji ugrožavaju njihovo zdravlje i sigurnost, uz ozbiljne posljedice za njihovo psihičko zdravlje.

Oko 64 milijuna djevojčica i 88 milijuna dječaka lišeno je djetinjstva, škole, skrbi i mogućnosti izgradnje bolje budućnosti za sebe i svoju obitelj. Njih više od 70% radi u poljoprivrednom sektoru, a ostatak u uslužnom sektoru, industriji, rudnicima, kamenolomima i kućanstvima.

Iskorjenjivanje svih oblika dječjega rada do 2025. jedan je od ciljeva Agende Ujedinjenih naroda za održivi razvoj. U posljednje je vrijeme učinjeno nekoliko koraka prema tom cilju. Primjerice, u Indiji je 12 država, uz potporu UNICEF-a, razvilo akcijski plan protiv dječjega rada, dok ih je osam povećalo svoje programe kako bi spriječile i okončale tu praksu. Organizacija Save the Children istaknula je i pozitivan primjer Kambodže i Vijetnama.

Dječji je rad posljedica, ali i jedan od uzroka siromaštva koji pogoduje povećanju nejednakosti i diskriminacije u društvu. U najgorim se oblicima pretvori u ropstvo, ekonomsko i seksualno iskorištavanje, posebno za djevojčice, te na kraju može dovesti do smrti. Dječaci i djevojčice na gotovo svim krajevima svijeta izloženi su jednakom riziku da postanu žrtve dječjega rada, s izuzetkom Latinske Amerike i Kariba, gdje je rizik veći za dječake.

KT