Sarajevo

Don Nikola Sarić donio pregršt priča iz Tanzanije


Don Nikola Sarić, misionar u Tanzaniji, posjetio je 8. listopada Misijsku središnjicu u Sarajevu u pratnji don Ivana Štironje, bivšeg Nacionalnog ravnatelja PMD BiH.

Tijekom razgovora s mons. Lukom Tunjićem, nacionalnim ravnateljem Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini, don Ivanom Štironjom i s. Davorkom Šarić don Nikola se prisjetio svog odlaska u misije još davne 1972. kao prvi hrvatski misionar u Tanzaniji, gdje će za koju godinu proslaviti svoj zlatni jubilej. Prema riječima mons. Tunjića, misionar je tu zemlju zavolio i prihvatio kao svoju domovinu te je nevjerojatno s koliko zanosa priča o svojem misionarskom radu i nakon 46 godina u misijama.

„Svaka pojedinost urezana je u njegovo pamćenje. Don Nikola priča da je u Tanzaniji bilo oko 13 milijuna stanovnika kada je došao, a da ih je sada više od 55 milijuna. Kad priča o povijesti, kulturi, običajima i vjeri u Tanzaniji, osjeti se poštovanje i ljubavi prema toj zemlji. Naglašava zahvalnost domaćih ljudi i radost za svaki dan i dar. Misionare vole i poštuju jer osjete da su se spremni žrtvovati za njih i da su došli zbog dobra tih ljudi. Kateheza, blizina misionara i dobra djela idu pod ruku“, prenio je mons. Luka.

Odnos vjere i djela u Africi dolazi posebno do izražaja. Jedno drugo podupire, jedno iz drugog proizlazi i jedno drugo hrani. Kada u svoju urođenu duhovnost ugrade kršćanske istine, postaju vjerni i spremni na žrtvu. Njihovi su obredi i izričaji vjere, kako je prenio, veseliji i bogatiji od naših. Nisu opterećeni vremenom i svatko aktivno sudjeluje u liturgiji, isključivši se iz svakodnevnih tokova života.

Vrlo su zanimljive priče o svakodnevnim dogodovštinama, a za 46 godina ih se prikupilo prilično. „Šteta će biti, ako ono što je bilježio i što se zadržalo u memoriji, ne napiše i objavi. Bila bi to prava enciklopedija jednog dijela Tanzanije. Ništa manje nisu zanimljive priče o jelima, piću, životinjama a napose zmijama. Jedna od njih je toliko smrtonosna da, nekoliko minuta nakon ugriza, slijedi sigurna smrt. Kaže da je Bog u prirodu ugradio i obrambene mehanizme od svih opasnosti ali ih treba poznavati. Puno je toga naučio od domaćih ljudi da bi novim misionarima mogao biti učitelj“, prenio je nacionalni ravnatelj PMD-a u BiH.

Prema njegovim riječima, don Nikolu veseli činjenica da su domaća zvanja zamijenila misionare i da ih, za sada, ima dovoljno. Koliko god mu je zdravlje narušeno kaže da se jednostavno mora vratiti u Tanzaniju i biti od koristi. „Dalmatinsko sunce koje je u mladosti grijalo don Nikolu je jako, ali tanzanijsko izgleda još jače grije. Misije u kojima je djelovao i ljudi s kojima se susreće ga više privlače od njegove sinjske krajine i prelijepe dalmatinske obale. To je neuvjetovana ljubav prema Bogu i prema misijama. To je življena vjera misionara don Nikole Sarića“, kazao je mons. Luka.

KT