Tanzanija

Hrvatski misionari grade crkvu u Kisongu


Uz treću obljetnicu misije Kisongo u Tanzaniji blagoslovljen je 17. rujna kamen temeljac nove crkve.

Budući da je baraka u kojoj je slavljeno bogoslužje dugo vremena bila premala da primi sve vjernike, misionari don Velimir Tomić i don Bernard Marijanović pristupili su gradnji crkve u Kisongu.

„Prije godinu dana počeli smo kontaktirati s arhitektima, a taj dio projektiranja nove crkve je bio don Bernardov posao i zadaća oko izgleda crkve koja će imati oblik križa. Sve to vrijeme čekali smo na prenošenje vlasništva zemlje na ime biskupije i naše misije, kao i prenamijenu tog terena. Dobro smo se istrošili na to i građevinsku dozvolu. Napokon je sve je bilo gotovo u lipnju ove godine, a blagoslov kamena temeljca obavili smo 17. rujna ove godine, na treću godišnjicu naše misije. Tada je naš nadbiskup s nekoliko svećenika i našim gostom vlč. Matom Drljom iz Vrhbosanske nadbiskupije (koji je ujedno bio i predstavnik naše domovinske Crkve) blagoslovio kamen temeljac na radost velikog mnoštva naroda, a posebno na radost nas misionara!“, kazao je don Velimir istaknuvši kako je planirano graditi u četiri faze – prva faza su temelji, druga stupovi i zidovi, treća krov i četvrta fasada, zatvaranje i pod.

„Ostatak, unutarnje opremanje, bit će kako Bog da! Bitno je da se uđe pod krov, a onda kako bude!“, istaknuo je misionar dodavši da procjena troškova u ove četiri faze iznosi nešto više od 300 000 eura dok bi potpuno dovršenje radova moglo doseći i 500 000 eura. „No, to se ovdje nikad ne može sa sigurnošću tvrditi jer je domaća valuta danas ovakva sutra onakva, a i cijene materijala se često mjenjaju, zna se u kojem pravcu“, dodao je don Velimir.

U crkvu bi moglo stati nešto manje od 1 000 ljudi, a građevina bi imala oko 800 kvadata. Njezinoj gradnji doprinose i domaći i ljudi s drugih strana, osobito iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

„Uvijek je najbolje i najlakše slati pomoć preko naših ureda Papinskih misijskih djela u Zagrebu i Sarajevu, a na našoj mrežnoj stranici www.misijakisongo.com također postoji broj našeg misijskog računa u banci“, poručio je don Velimir koji zajedno s don Bernardom i vjernicima zahvaljuje svim dosadašnjim i budućim dobročiniteljima i moli za njih.

L. P. G.