Zagreb

Misijski križ 52. euharistijskog kongresa u zagrebačkoj katedrali


Misijski križ 52. međunarodnoga euharistijskog kongresa u Budimpešti, s relikvijama svetaca, blaženika i mučenika zemalja Srednje Europe, od 8. do 10. veljače bio je izložen u Zagrebu. Svečanost zaprimanja Misijskoga križa upriličena je u zagrebačkoj prvostolnici Uznesenja Blažene Djevice Marije i Sv. Stjepana i Ladislava u subotu, 8. veljače.

Budući da se ove godine od 13. do 20. rujna u Budimpešti održava 52. međunarodni euharistijski kongres na temu Svi su izvori moji u tebi (Ps 87,7), u svjetlu nauka Drugoga vatikanskoga sabora, u vjerničkim se zajednicama raznolikim nastojanjima i programima u razdoblju priprave kongresa želi obnoviti svijest da je euharistija vrelo i vrhunac cjelokupnoga kršćanskoga života, korijen i stožer kršćanskoga zajedništva, vrelo života Crkve, vrelo i vrhunac svekolike evangelizacije, središte i vrhunac svega života Crkve.

Povezuje biskupije i narode
Povodom dolaska Misijskoga križa, zagrebački nadbiskup Josip kard. Bozanić, u zajedništvu s pomoćnim biskupima zagrebačkim Mijom Gorskim i Ivanom Šaškom, predvodio je Službu Božje riječi u čast Svetoga križa. Misijski je križ simbol kongresa koji na poseban način u pripremnome razdoblju do njegova početka povezuje razne biskupije i narode.

Zahvalivši nadbiskupu ostrogonsko-budimpeštanskom kard. Péteru Erdöu koji je omogućio da ovaj križ bude u Zagrebu upravo u trodnevnici blagdana Bl. Alojzija Stepinca, kardinal je u uvodnoj riječi opisao jedinstveni izgled ovoga relikvijara. „U njegovu je središtu dio onoga drveta koje vjernici časte kao relikviju Kristova križa, na kojemu je razapet i na kojemu nas je na Kalvariji Božji Sin otkupio za vječnost. Pod jednim je drvetom čovjek svojom neposlušnošću otvorio ponor propasti i smrti, a na drugome je drvetu Isus, poslušnošću Ocu, čovjeku vratio život. Ovaj križ po sebi ima dekoraciju brončanih vitica koje nalikuju na grane i mladice, izrasle iz korijena Kristova prinosa u ljubavi. U tim se mladicama nalaze relikvije svetaca i blaženika, osobito iz Srednje i Istočne Europe. Oni su istinski cvjetovi i plodovi u kojima je vidljiv novi, vječni život“, kazao je nadbiskup Bozanić istaknuvši kako se na njemu nalaze i relikvije hrvatskih svetaca i blaženika: Sv. Marka Križevčanina, Bl. Stepinca te blaženih Drinskih mučenica.

Povezanost sa Stepincem
U homiliji se kardinal prvotno referirao na geslo Međunarodnoga euharistijskoga kongresa u Budimpešti Svi su izvori moji u tebi (Ps 87,7), povezavši ga s križem u kojem se susreće Božja ljubav prema čovjeku te ljudska čežnja za srećom i spasenjem, za Bogom. „Križ nam otkriva snagu i ljepotu Božjega dara, počevši od dara života. Od Boga je sve što je potrebno za naravni i nadnaravni život. Biblija to svjedoči na puno mjesta“, kazao je te u nastavku homilije podsjetio na Isusove riječi u jeruzalemskome Hramu posljednjega blagdana Sjenica kada slušateljima objavljuje: „Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije koji vjeruje u mene!“ (Iv 7,37). „Te riječi ponavlja i nama dok smo zagledani u ovaj križ s relikvijama mučenika i svetaca. Među njima ima i onih koji nisu živjeli u dalekoj prošlosti. Njihov je život srašten s Bogom. Oni su – živeći na zemlji – crpili snagu iz života s Kristom, osobito u euharistiji, u hrani vječnosti. Po njoj su u najtežim prilikama, u trpljenjima nasilja svake vrste, bili živa prisutnost nebeskoga kraljevstva“, posvijestio je kardinal Bozanić.

Također, kroz vrijeme priprave za proslavu i samu proslavu Stepinčeva u njegovoj katedrali, rastumačio je znakovitost prisutnosti Misijskoga križa u povezanosti Bl. Alojzija s euharistijskim kongresom u Budimpešti. Naime, 27. svibnja 1938. kard. Stepinac je, kao zagrebački nadbiskup, sudjelovao i propovijedao na svjetskome euharistijskom kongresu koji se i tada održavao u Budimpešti, govoreći o euharistiji kao zlatnome vezu ljubavi što Boga veže s čovjekom.

Poziv mladima
Na kraju homilije kardinal je posebice istaknuo mlade koji se pripremaju za ovogodišnji Susret hrvatske katoličke mladeži u Zagrebu za koji su izabrali riječi Blažene Djevice Marije učenicima: Što god vam rekne, učinite (Iv 2,5). „Nadamo se da će po ovome križu snažnije u srcima mladih odjeknuti riječi: 'Što god vam rekne, učinite!' te da će se velikodušno odazvati Gospodinu koji ih zove u svećeništvo ili redovništvo; koji im daje dar da budu kršćanski supružnici i roditelji; da žive radost svoje vjere u svijetu koji odvraća od Izvora života“, poručio je zagrebački nadbiskup.

Liturgijsko pjevanje predvodio je oktet bogoslova zagrebačke bogoslovije, a također je, prije blagoslova, izmoljena i molitva za ovogodišnji Međunarodni euharistijski kongres u Budimpešti.

Spomenimo kako simbol kongresa – Misijski križ, u pripremnome razdoblju do početka kongresa „hodočasti“ diljem europskih nad/biskupija. Kao unikatni relikvijar svetaca, blaženika i mučenika iz zemalja Središnje Europe koji okružuje središnju relikviju Svetoga križa, a od hrastovoga drveta ga je s brončanim oblogama 2007. izradio zlatar Csaba Ozsvári.

KT