Stara kršćanska škola oduzeta Crkvi


Edwardes College u pakistanskom Peshawaru, povijesni institut Pakistanske Crkve (Anglikanske) u istoimenoj anglikanskoj biskupiji, od sad je povjeren na upravljanje državi.

Odluku o tomu donio je Vrhovni sud Peshawara, presudivši u korist vlade provincije Khyber Pakhtunkhawa, a u sklopu trenutne pravne bitke između Crkve i pokrajinske vlade za kontrolu i upravljanje institutom.

Pogažena pravda
Presuda je uslijedila nakon što je Visoki sud u Peshawaru u listopadu 2019. izdao naredbu o nacionalizaciji najstarije obrazovne ustanove na teritoriju provincije. Ovu nedavnu presudu Vrhovnog suda u potpunosti – i rekli bismo s pravom – odbacuju kršćanske zajednice koje, kako kažu anglikanski biskupi u Pakistanu „ne vide svoje ustavno pravo zaštićenim nego pogaženu pravdu“.

Zeeshan Yaqub, aktivist za prava manjina u Pakistanu, za Fides je kazao kako kršćanska zajednica u Pakistanu ulaže velike napore na područjima obrazovanja, zdravstva i drugih humanitarnih usluga, od kojih ima korist čitava populacija, ljudi svih religija. „Tražimo zaštitu prava manjina, kako to predviđa ustav Pakistana, čak i na njihovim imanjima“, naglasio je.

Pravna bitka
Edwardes College nastao je kao kršćanska misionarska škola nazvana Edwardes High School, a osnovalo ju je britansko Crkveno misionarsko društvo 1853. Ubrzo, točnije 1900. preobražena je u fakultet koji je od tada funkcionirao kao privatna institucija, kojom je službeno upravljala Anglikanska Crkva.

Institut je ostao pod vodstvom Crkve čak i nakon što je pakistanska vlada 1972. odlučila nacionalizirati privatne obrazovne ustanove, ali su i mnogi instituti ipak vraćeni Crkvama u desetljećima nakon, slijedeći politiku denacionalizacije.

Iako je škola imala sreću tada, pravni prijepor oko administracije Edwardes Collegea započeo je 2014., nakon što su američki misionari prepustili vođenje instituta članovima lokalne Crkve i imenovali prvog pakistanskog kršćanskog poglavara.

Muslimanski akademik, koji je osporio ovo imenovanje, pokrenuo je slučaj pred Visokim sudom 2016. Na temelju odluka Višeg suda, anglikanski biskup iz Peshawara mons. Humphrey Sarfraz Peters (na koga je u međuvremenu prošla nadležnost, predvođenjem te biskupije) ponovno je uspostavio izvorni Upravni odbor, u skladu s Ustavom koje je donijelo Crkveno misionarsko društvo. Između ostalog, Crkva ima ekskluzivno vlasništvo nad zemljom i zgradama učilišta: stoga učilište nije udovoljilo kriterijima za nacionalizaciju. Mons. Peters podsjetio je kako je koledž pokrivao sve troškove obrazovanja, kao i bilo koja druga privatna obrazovna institucija, bez da je država morala preuzeti bilo kakav teret.

Kvaliteta slabi…
Trenutna vlada provincije Khyber Pakhtunkhawa nije prihvatila konfiguraciju fakulteta kao „privatne ustanove“ u vlasništvu Crkve, te je nastavila pravnu bitku pokušavajući oduzeti punu kontrolu nad strukturom. Presuda Visokog suda iz listopada 2019. dokazala je pravo građanske vlade i, nakon najnovije žalbe koju je iznijela Crkva, Vrhovni sud također je presudio u korist vlade Khyber Pakhtunkhawe.

Nedavna istraga nevladine organizacije Centar za socijalnu pravdu potvrdila je snažno slabljenje, nekad kršćanskih škola i instituta nakon nacionalizacije, u kvaliteti pruženog obrazovanja.

J.P., KT