Marijan Valković

Knjiga koja se bavi i krizama u obiteljskom životu


Među novijim izdanjima Kršćanske sadašnjosti je i Postkoncilska obiteljska i moralna problematika Marijana Valkovića (1927. – 2000.), čiji je priređivač Stjepan Baloban.

Piše: Lidija Pavlović-Grgić

Riječ je o drugoj knjizi znanstvenih radova Marijana Valkovića, jednog od najvećih hrvatskih koncilskih i postkoncilskih moralnih teologa s međunarodnim referencama. Izlazi osam godina nakon prvog izdanja Doprinos koncilskoj moralnoj teologiji, a 16 godina poslije autorove smrti kako bi se javnost bolje upoznala s njegovim djelovanjem.

Teolog intelektualac

„U teološkoj, kao i široj znanstvenoj javnosti, Valković slovi kao 'teolog intelektualac' koji je bio kompetentan sugovornik i unutar i izvan crkveno-teoloških krugova. To je na osobit način došlo do izražaja nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj 1990., kada je kao rijetko koji hrvatski teolog postao aktivnim sudionikom brojnih znanstvenih i uopće društvenih rasprava. To je vidljivo i u tematski različitim pisanim radovima u crkvenim i civilnim znanstvenim i stručnim časopisima“, istaknuo je u predgovoru izdanju Stjepan Baloban podsjetivši kako je Valković sudjelovao u brojnim događajima u hrvatskoj Crkvi i teologiji poslije II. vatikanskog koncila te europskim znanstvenim skupova, a uz to je bio plodan autor mnogobrojnih znanstvenih radova i studija. 

„Istodobno, u crkvenim pak krugovima Valković je slovio kao čovjek koji je 'razmjerno malo pisao i objavio' jer je u svojem iznimno dugom znanstveno-nastavničkom radu (1964. – 1998.) objavio tek jednu knjigu, i to Civilno društvo – izazov za državu i Crkvu, u zadnjoj godini svoga života (2000.)“, napomenuo je autor predgovora kazavši i kako je ova knjiga nastavak objavljivanja svih pisanih radova toga katoličkog erudite zauzetog za Crkvu i konkretno hrvatsko društvu, i time će se, kako primjećuje priređivač i ove druge knjige, pridonijeti promjeni „te pogrešne javne percepcije“ o Marijanu Valkoviću.

Problematika ženidbe

Opsežno djelo na 490 stranica obuhvaća dva dijela s nizom poglavlja i tema. Prvi dio Obiteljski i bračni život u krizi donosi radove koji pod različitim vidovima obrađuju očite krize u obiteljskom i u bračnom životu u vremenu naglih društvenih promjena koje su pod etičko-moralnim, ali i vrijednosnim te kršćanskim vidom mnogo toga postavile u pitanje. „Važno mjesto u Valkovićevoj teologiji zauzima problematika ženidbe, bilo da je riječ o mješovitim ženidbama ili, par, o neuspjelim ženidbama, odnosno o razvedenima i civilno vjenčanima, tematici koja je iznova vrlo aktualna u Katoličkoj Crkvi. Kao teolog moralist Valković raspravlja o razvoju bioetike u Hrvatskoj, a posebno o problematici pobačaja…“, napomenuo je priređivač. 

Hrabar moralist

Prema njegovim riječima, drugi dio Novi izazovi za moralnu teologiju predstavlja Valkovića kao teologa moralistu koji se hrabro i teološki argumentirano upušta u raspravu o više važnih pitanja za razvoj postkoncilske moralne teologije, kao što je pitanje savjesti, posebnosti kršćanskoga morala, sakramenta pokore ili laičke duhovnosti. Baloban dodaje da autor nije bježao od teških moralnih pitanja, već ih je kroz svoje djelovanje nastojao pojasniti i pružiti određena rješenja, a ističe nesretnu okolnost da mnogi Valkovićevi tekstovi nisu napisani na stranim jezicima – da jesu, zasigurno bi ih citirali po svijetu.  

Njegovi su radovi, smatraju upućeni, i danas inspirativni i kvalitetno polazište za dalja istraživanja i rasprave, ali istodobno korisni i svakom čovjeku koji se upućuje u traženje odgovora na teška moralno-etička pitanja.