Turska - izazovi s kojima se suočavaju kršćani


U posljednjih pet godina stanje kršćana u Turskoj naglo je pogoršano. Najgore stvari koje se događaju su povijesni revizionizam, smanjenje legalnog kapaciteta i pravnog statusa vjerskih manjina te pretvaranje crkvi u džamije.

Organizacija International Christian Concern (ICC) je 7. prosinca izbacila izvješće o stanju kršćana i kršćanstva kao religije općenito u Turskoj. To nije sveobuhvatan "katalog" kršenja vjerskih sloboda nemuslimana u ovoj zemlji, ali kroz relevantne studije pronađeni su i dokumentirani sljedeći primjeri klasičnog kršenja ljudskih prava:

Naglasak na formiranju i održavanju turskog identiteta oko islama (svi su ostali isključeni);

Suzbijanje pravnog statusa kršćana i njihovih institucija (imovinsko-pravni odnosi);

Povijesni revizionizam (pitanje genocida nad Armenima, ignoriranje činjenice da je Crkva faktički nastala u Turskoj);

Isključenje kršćana iz sudjelovanja u turskom društvu (dobar Turčin je samo musliman);

Zanemarivanje kršćana, njihove povijesti, baštine i patnje;

Koristeći taktike zastrašivanja za suzbijanje kulturnog i etničkog izražavanja kršćana;

Nema aktivnog promicanja ljudskih prava za sve (samo Turska i Turci-muslimani) i

Korištenje kršćana za raskusuravanja na međunarodnom pregovaračkom planu (primjer osuđenog američkog protestanta koji je trebao poslužiti kao razmjena za turske državljane u SAD-u koji trebaju biti izručeni).

"Kroz ovo izvješće naša je želja potaknuti otvoren dijalog između međunarodne zajednice i Turske, usmjeren na vraćanje povjerenja i odnosa. Nadamo se da će transparentni dijalog pridonijeti politikama koje priznaju, podržavaju, štite i promiču prava kršćana koji žive u Turskoj. Kroz ove male, ali važne korake konačnici se mogu provesti istinske reforme", stoji u izvješću ICC-a

Ž.I, KT