Crkva sv. Josipa u Tesliću 1933.


Župa Teslić osnovana je 1922. godine. Najprije su se mise slavile u trošnoj grobljanskoj kapelici.

Godine 1932. župnik Stjepan Pašalić u središtu je grada kupio parcelu i već je za godinu dana crkva bila pod krovom.

Fotografija je snimljena 1933. godine dok su se na crkvi još izvodili radovi.

Početkom rata, u kolovozu 1992., srpske snage su prvo minirale, a kasnije i sasvim srušile crkvu, dok je župnik Petar Tunjić bio u župnoj kući (jedna vrsta kućnog pritvora!).

Crkva je ponovno građena od 2002. do 2005. godine za župnikovanja Ilije Karlovića, a posvećena je 2008.

I.O.