Crkva Svetog Franje u Žeravcu


Gradnja župne crkve Svetog Franje Asiškoga u Žeravcu - snimljeno 1963.

Crkvu su srušile srpske snage 1992., a sve Hrvate - katolike protjerale iz tog kraja. U fazi izrade je na istom mjestu nova crkva sa zvonikom.

Župa Žeravac nastala je odvajanjem od Plehana 1856. Prvotno je bila samostalna kapelanija, a župom je proglašena 1962. Godine 2012. proslavljeno je njezinih 150 godina postojanja.

Pred posljednji rat u župi je živjelo oko 2 500 katolika - Hrvata.

Zadnjih godina je broj župljana - povratnika manji od stotinu.

I.O.