Hodočasnički dom na Kondžilu i stara kapelica


Hodočasnički dom na Kondžilu (župa Komušina) i stara kapelica. Snimljeno prije 40-ak godina.

Prije nekoliko godina, nakon dovršetka plana izrade svetišta na Kondžilu, ovi objekti su srušeni, te je podignuta modernistička kapelica, a na mjestu hodočasničkog doma gradi se novi objekt.

I.O.