Mlada misa braće Nikole i Pere Pranjića 1971.


Nikola je rođen 1943., a mlađi brat Pero 1945. – obojica u Globarici kod Maglaja.  Ređeni su za svećenike na Petrovo 1971. Dana 4. srpnja 1971. zajedno su imali mladu misu u župi Sv. Ane u Radunicama, jer je Globarica tada bila dio te župe.

Njih dvojica još imaju brata svećenika i sestru redovnicu.

Nikola je u Sarajevu u svećeničkoj mirovini, a Pero je prije posljednjega rata doktorirao crkveno pravo, bio profesor i kanonik, a posljednjih godina je župnik na poluotoku Pelješcu u župi Ponikve.

Na fotografiji se još vidi svećenik Marko Jozinović koji će kasnije postati vrhbosanskim nadbiskupom, također rodom iz Globarice. 

I.O.