Pastoral mladih u Sarajevu prije II. svjetskog rata


Od 4. do 6. siječnja 1933., u Sarajevu je za žensku mladež organizirana duhovna obnova i tečaj za križarice. Tjedan dana prije mladići su imali tečaj (28. – 30. 12. 1932.) i okupio ih se lijep broj.

U Sarajevu je između dva svjetska rata bilo desetak raznih katoličkih udruga i pokreta. Većina njih bila je za mlade.

Na fotografiji djevojke s predavačima i nadbiskupom dr. Ivanom Šarićem.

KT