Prva pričest u župi Živinice 1983.


Prva pričest u župi Sv. Ivana Krstitelja u Živinicama 1983. Na fotografiji župnik Marko Hrskanović, kapelan - župni vikar Đuro Živković i katehistica s. Narcisa Kaurinović. Iste godine bila je još jedna prva pričest u župi, točnije u Gornjim Živinicama na groblju, gdje je kapelan imao vjeronauk za prvopričesnike - njih 20-ak. Ukupno je u Gornjim Živinicama, prema kapelanovim riječima, za vjeronauk bilo više od 100 djece. Župa je tada brojala oko 4 000 župljana, no bila je prostorno jako raštrkana - pravi misionarski kraj.

Časne sestre Kćeri Božje ljubavi djelovale su u Živinicama do 1991.

I.O.