Vjernica iz Mišinaca – župa Cer, s djecom 1984.


Pavo i Kata Martić iz župe Cer rodili su 11 djece. Pavo je radio u inozemstvu. U mjesecu lipnju 1983. godine poginuo je u prometnoj nesreći. Istoga dana supruga Kata je rodila svoje jedanaesto dijete. Sama je odgajala djecu, a zbog rata morali su napustiti svoje selo i odseliti se u Slavoniju. Najmlađi sin Pavo postao je svećenik 2011.

Na fotografiji Kata Martić ispred kuće broj 255 u mjestu Mišinci, župa Krista Kralja - Cer kod Dervente. Na rukama majka i sin drže dvoje najmlađe djece.

(Foto: fra Vjenceslav Tunjo Janjić)

I.O.