Žene mole pred oltarom u crkvi u Tišini


Žene mole pred oltarom u crkvi u Tišini, u Bosanskoj Posavini. Fotografirano u staroj crkvi prije šezdesetak godina. Kasnije je napravljena nova crkva (1970.-1972.), a stara je poslije srušena.

Župa u Tišini posvećena je Materinstvu Blažene Djevice Marije, a u posljednjem ratu (1992. - 1995.) doživjela je progon i razaranje crkvenih objekata, a danas se polako obnavlja. Nova crkva je nanovo izgrađena jer su ostali samo zidovi i posvećena je 2011. za župnikovanja fra Jose Oršolića.

I.O.