Župa Bijelo Brdo 1931. godine


Stara crkva Svetog Ivana Krstitelja na Bijelom Brdu kod Dervente, u Bosanskoj Posavini. Župnik Gavrić prikupljao je sredstva za gradnju nove crkve. Godine 1935. položen je kamen temeljac, a dovršena je pred početak II. svjetskog rata. Stradala je u posljednjem ratu 1992. godine.

Župa je osnovana 1921. godine odvajanjem od župe Koraće. Prvi župnik bio je svećenik pjesnik Izidor Poljak koji je nabavio zvono za novu župu.

Na fotografiji župnik Ilija Gavrić sa skupinom župljana ispred dotrajale stare crkve i drvenog zvonika na četiri grede.

I.O.