Župna crkva u Sivši 1934.


Godine 1930., za manje od tri mjeseca, stavljena je pod krov nova župna crkva u Sivši, u Usori, rađena prema projektu Karla Paržika.

Kasnije je dozidan i zvonik, a sve radove dovršio je 1934. fra Nedjeljko Zubak. Nedavno su sanirani temelji crkve i dograđena sakristija.

Tada je u župi živjelo oko 4 000 župljana.

Župa Svetog Ante Padovanskoga u Sivši nastala je 1784. odvajanjem od župe Komušina, najprije kao samostalna kapelanija, a potom i kao i župa.

I.O.