Čistoća i ljubav svetog Ivana Zlatoustoga


Među izdanjima nakladne kuće Verbum je i djelo "Čistoća i ljubav" koje čitateljima omogućava upoznavanje Sv. Ivana Zlatoustoga.

Piše: Lidija Pavlović-Grgić

Djelo koje približava život, nauk i misli kršćanskog svetca Ivana Zlatoustog objavljeno je 2015. kao 11. svezak u Verbumovoj biblioteci Crkveni oci, koja obuhvaća vrijedne spise neprolazne vrijednosti kako bi iznova bili dostupni suvremenim čitateljima.  

Hvalospjev ljubavi

Koncipirano kao zbir tekstova koji progovaraju o bitnim odrednicama čovjekova i kršćanskog življenja, ovo izdanje na 128 stranica kroz nekoliko poglavlja (O čistoći, O Josipu i čistoći, O Suzani, Jadikovka protiv onih koji kvare Kristove djevice, Prvi govor o ljubavi, Drugi govor o ljubavi, O ljubavi ili o iskrenu prijateljstvu, O savršenoj ljubavi) donosi vrijedne zapise znamenitog teologa koji je živio i djelovao u 4. i 5. stoljeću, a čije su misli i danas svježe i vrlo poticajne. Predstavljači su za tekstove ocijenili da su svojevrstan „hvalospjev ljubavi“, ali i vrlo konkretna pouka jer Ivan Zlatousti obrađuje mnoge životne teme kao što su čistoća, uzdržljivost, brak i narav bračne ljubavi, oznake ljubavi izražene u iskrenom prijateljstvu, itd. Prema njihovim riječima, posebice je zanimljivo što govor o ljubavi Ivan Zlatousti stavlja u suodnos s moralnom ispravnošću, društvenim relativizmom, nijekanjem transcendentnoga, odnosom duhovnog i tjelesnog itd., a što pojačava aktualnost njegovih promišljanja. Temeljito opisujući ljubav, koju promatra s jedne strane u horizontalnom ostvarenju među ljudima, te s druge strane u transcendentalnoj usmjerenosti koja joj daje puni smisao i ispunjenje, Ivan Zlatousti suvremenom čitatelju pokazuje istinsko značenje ljubavi i poziva ga da preispita vlastito opredjeljenje za ljubav koja je utkana u sve dimenzije ljudskoga života.

Revan i neporočan

„Tko imalo pozna život i misao velikog kršćanskog oca i govornika Ivana Zlatoustog, znat će koliko se trudio živjeti revno i neporočno pred Bogom te koliko je svojim spisima promicao čist i čestit kršćanski život. Stoga se s pravom može reći da je 'čistoća' ključna riječ u misli i pouci Ivana Zalatuustog kada je riječ o ćudorednomu nauku i duhovnim kršćanskim vrijednostima“, istaknuo je, među ostalim, u predgovoru knjige dr. sc. Ivan Fuček, SJ, koji nadalje navodi kako su tekstovi prepuni alegorija, većih i manjih simbola, anegdota, primjera – najviše iz Svetog pisma, protkano s mnogo uvjerljivih dijaloških fragmenata, uz konkretnu primjenu na različite situacije stvarnoga, svakodnevnoga života kršćanina, kako osobnog, tako i zajedničkoga.

Snaga riječi

Na početku knjige znameniti crkveni otac ukazuje na važnost zadobivanja i borbe protiv nečistoća svijeta podsjećajući kako na tom putu treba prionuti uz Krista čije riječi „bolesnu dušu žustro liječe“. Govoreći o neporočnosti i vjeri, ukazuje i na uzore čistoće – Josipa Egipatskog i Suzanu.

Kroz četiri iduća poglavlja dominantna tema je ljubav. „Doista, nijedna riječ nije prikladna da bi se njome opisala ljubav jer ona nije zemaljska već nebeska stvarnost“, tako započinje govoriti o ljubavi čiju pravu sliku ocrtava referirajući se na evanđeoske retke, poput Kristovih riječi: „Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe“ (usp. Mt 22,34-40). „Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu dvije su zapovijedi koje se drže jedna druge; ako netko posjeduje jednu od njih, a drugu ne, taj, makar mislio da ima, zapravo nema ljubavi. Kao što se duša bez tijela, kao ni tijelo bez duše ne naziva čovjekom, tako se ni ljubav prema Bogu, ako nije združena s ljubavlju prema bližnjemu, ne smatra ljubavlju; ni ljubav prema bližnjemu ne naziva se ljubavlju ako nema ljubavi prema Bogu. Stoga je rijetkost pronaći savršenu ljubav“, zapisao je veliki crkveni govornik čiji zapisi u knjizi Čistoća i ljubav odišu i ljepotom izraza, a nadasve svježinom i snagom riječi pouke, potrebne i čovjeku ovoga vremena obilježena nesigurnošću i poljuljanim vrijednostima.