Julien Ries

Čovjekova potraga za Bogom u svjetlu religijske antropologije


Nakladna kuća Kršćanska sadašnjost objavila je nedavno naslov U potrazi za Bogom – Put religijske antropologije poznatog povjesničara religija Juliena Riesa.

Piše: Lidija Pavlović-Grgić

Riječ je o prvoj knjizi niza AMATECA, zbirci teoloških priručnika objavljenih na 10 jezika, pod međunarodnom koordinacijom izdavača Jaca Book nadahnutih djelom i teologijom Henrija de Lubaca i Hanasa Ursa von Balthasara. Kratica AMATECA dolazi od Associazione di Manuali di Teologia Cattolica, talijanski naziv za međunarodni tim teologa koji su se udružili s ciljem izrade cjelovitog niza priručnika za teološke fakultete, seminare, institute i teološke tečajeve za laike.

Nakladnički pothvat

Nakladni gremij tog pothvata čine: pok. Eugenio Corecco, Guy Bedouelle, Libero Gerosa, Michael Kunzler, Christoph Shönborn, Angelo Scola, Antonio Maria Sicari

Uz poštivanje stručnih kompetencija svakog pojedinog autora, AMATECA prati suvremena strujanja unutar teoloških znanosti izlažući cjelovito intellectus fidei kršćanske dogme uz istodobnu vjernost i otvorenost suvremenim istraživanjima. Omogućuje raspravu o aktualnim temama i otvorenim pitanjima, jasno ih razlikujući od već dostignutih rezultata.

Iz Kršćanske sadašnjosti ističu da je više nego znakovito da cijela zbirka, sa sedam odsjeka i 22 knjige (od kojih je na hrvatskome jeziku do sada objavljeno 12 svezaka) započinje djelom najvećega suvremenog povjesničara religija Juliena Riesa koji je stopama Mircee Eliadea dao presudan doprinos definiranju novoga disciplinskog područja, utemeljenoga na osjećaju svetoga u čovjeku.

Šest opsežnih poglavlja

Ova knjiga na 344 stranice predstavlja čovjeka u potrazi za Bogom u sklopu i u svjetlu religijske antropologije, discipline koja se razlikuje od religijske etnologije, same povijesti religija i religijske sociologije.

„Ona proučava čovjeka bilo kao tvorca i korisnika svega onoga simboličnoga u svetome bilo kao nositelja religijskih vjerovanja prema kojima se upravljaju njegov život i ponašanje. Riječ je o čovjeku promatranomu u jedinstvu i svojemu totalitetu: čovjeku tijela i duše, srca i savjesti, misli i volje. Ta se antropologija temelji na životu i ponašanju homo religiosusa u odnosu na iskustvo svetoga“, stoji u uvodu knjige čiji je sadržaj uz uvod podijeljen na šest opsežno razgranatih poglavlja (Putovi povijesti religija, Percepcija svetoga u životu religioznog čovjeka, Simbol, Mit, Obred i Odnos između čovjeka i Boga u velikim pretkršćanskim religijama), zaključak Religiozna svijest čovjeka u njegovu traženju Boga, pogovor Nova fundamentalna religijska antropologija i dodatak Teološka religija i crkveno učiteljstvo na tragu Drugoga vatikanskog koncila.

Čitatelj ove knjige će, između ostaloga, doznati o putovima do čovjekova religioznog iskustva, ali i o velikim raspravama vođenim u 20. stoljeću unutar pozitivizma, marksizma i sekularizacije, s jedne strane, te, s druge strane, protagonista proučavanja religioznog čovjeka i njegova iskustva svetoga; istraživanju percepcije svetoga u životu arhaičnog čovjeka; religijama koje su razvile prije pojave kršćanstva… 

Julien Ries

Julien Ries (1920. – 2013.), autor knjige U potrazi za Bogom bio jesvećenik, predavač na Katoličkome sveučilištu u Louvian-la Neuveu, osnivač Centra za povijest religija, predstojnik Orijentalnog instituta, član Tajništva za nekršćane, pisac 40-ak knjiga iz područja povijesti religija. Objavio je više od 400 članaka vezanih za razna područja povijesti religija i orijentalistiku.