Iz zahvalnosti ramskim fratrima


Djelo je leksikon kulturne ostavštine i djelovanja franjevaca u Rami, članova Bosne Srebrene. Plod je višegodišnjeg istraživanja i prikupljanja arhivske građe nekoliko franjevačkih samostana.

Dvadeset godina prikupljanja građe finalizirano je u protekle dvije godine

Dvadeset godina prikupljanja građe finalizirano je u protekle dvije godine

Piše: Zoran Stojanović/ KT

Knjiga Franjevci iz Rame autora fra Tomislava Brkovića iz tiska je izišla u prosincu 2022. Ona je svojevrsni božićni dar Rami i Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj. U uvodnim napomenama autor bilježi kako se uz mnogo napora i nastojanja, započinjanja i odustajanja, uz fratarska seljenja, promjene mjesta i službe, prihvatio izazova predstavljanja franjevaca iz Rame, preminulih članova Provincije.

Dva desetljeća istraživanja

Kako bi se u tome uspjelo, bilo je potrebno pretraživati arhive, umarati oči iščitavanjem latinskih rukopisa po starim knjigama i dokumentima gdje su samostanski kroničari ponekad vrlo šturo zapisivali dragocjene informacije o franjevcima i samostanu u Rami. Jednako tako bilo je potrebno istraživati kulturnu ostavštinu i djelovanja franjevaca kako bi se iz prošlih stoljeća otkrila njihova gotovo zaboravljena imena.

Leksikon je velikim dijelom napisan na temelju podataka pohranjenih na mikrofilmovima arhiva Franjevačkog provincijalata Bosne Srebrene u Sarajevu, samostana u Rami, Fojnici i Kraljevoj Sutjesci. Važan izvor informacija bili su i franjevački nekrologiji, posebice samostana u Kraljevoj Sutjesci, te najstariji Šibenski nekrologij (mrtvar), kao i Liber archivalis koji se čuvaju u arhivi Provincije Presvetog Otkupitelja u Splitu.

Korištene su kronike i zabilješke koje su pisali ramski fratri i samostanski kroničari: fra Kazimir Ivić, fra Vitomir Jeličić, fra Mladen Lucić i fra Franjo Žilić. Autor se oslanjao i na neke do sada objavljene, a dostupne izvore, među kojima se ističu: Uspomene o Rami i ramskom franjevačkom samostanu i Urežnjaci iz Rame fra Jeronima Vladića, Rama kroz stoljeća fra Ljube Lucića te Ljetopis fra Petra Filipovića, prvoga povjesničara Sinja i Čudotvorne Gospe Sinjske. Brojna izdanja Provincije Bosne Srebrene također su pomogla u istraživanju.

U knjizi je donesen i Fotografski prilog – izbor fotografija vezanih za samostan na Šćitu, pojedine ramske župe i franjevce te iscrpne Bibliografske bilješke.

Oživljavanje prošlosti

Tako je fra Tomislav, prema dostupnosti prikupljene građe, predstavio 84 franjevca koji su živjeli u razdoblju od 16. stoljeća do danas – od najstarijeg fra Petra (? - 1557.) do najmlađeg fra Ivice Baketarića (1982. – 2014.). „Po dobrom običaju zanata, živuće osobe nisu uvrštene, ali knjiga je i napravljena tako da ostane otvorena; od sada bit će je lako nastavljati, popunjavati, popravljati“, zapisao je u svom prilogu knjizi Ivan Lovrenović.

„Nakana mi je da ovim leksikonom, koji je nužno nesavršen, podignem prašinu s usnulih uspomena na ramske franjevce. Njihovi životi vezani su uz samostan na Šćitu u Rami i za Provinciju Bosnu Srebrenu čiji su neizostavan dio, a kroz povijest su imali različite uloge i poslanja, ovisno o mjestu i vremenu djelovanja“, kazao je o svom uratku autor koji vjeruje kako će propuste i nedostatke ovoga djela ispravljati netko drugi koji će to, baš poput njega, učiniti iz zahvalnosti.