"Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret", dvanaesta knjiga dr. fra Ivana Macuta


Docent na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Splitu dr. fra Ivan Macut napisao je dvanaestu knjigu pod naslovom „Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret“.

Knjigu je objavio Glas Koncila iz Zagreba. Urednik knjige je dr. Dinko Aračić. Recenzenti su prof. dr. Jure Brkan, doc. dr. Antun Japundžić i doc. dr. Daniel Patafta. Knjiga sadrži 376 stranica, donosi portal Splitsko-makarske nadbiskupije.

U prvom poglavlju autor obrađuje ekumensko djelovanje Katoličke Crkve u drugoj polovici 19. stoljeća. U drugom poglavlju obrađeno je ekumensko djelovanje Katoličke Crkve u razdoblju od pape Pija X. do pape Pija XII. (1903. – 1958.). U trećem poglavlju prikazan je Drugi vatikanski sabor i novi ekumenski zamah u Katoličkoj Crkvi.

Ekumenska zauzetost Katoličke Crkve nakon Drugog vatikanskog sabora obrađena je u četvrtom poglavlju. Ekumenski direktorij Katoličke Crkve predstavljen je u petom poglavlju. Šesto poglavlje prikazuje ekumenizam u Zakoniku kanonskog prava iz 1983.

Zakonik kanonika istočnih Crkava iz 1990. prikazan je u sedmom poglavlju. Osmo poglavlje obrađuje ekumenizam u Katekizmu Katoličke Crkve (1992.). Deveto poglavlje predstavlja ekumensku zauzetost pape Ivana Pavla I., a deseto poglavlje pape Ivana Pavla II. Jedanaesto poglavlje bavi se ekumenskim djelovanje pape Benedikta XVI., a dvanaesto poglavlje ekumenizmom pape Franje.

KT