Nova knjiga "Hrvatski jezik. Pogled iz Rusije"


U Rusiji je izišla nova jezikoslovna knjiga Artura R. Bagdasarova "Hrvatski jezik. Pogled iz Rusije". Knjigu je krajem listopda izdao moskovski nakladnik "Izdateljstvo MBA".

Recenzenti knjige su ugledni jezikoslovni stručnjaci akademik August Kovačec iz Zagreba, prof. dr. Mile Mamić iz Zadra, lekturu je pripremio prof. dr. Milan Nosić iz Rijeke, a korice je oblikovao Ivan Raščektajev iz Moskve, piše hkv.hr.

Strukturu knjige od 384 stranica čini sedam poglavlja: Razgovori; Hrvatski jezik i jezična politika; Pravopis; Leksikologija; Leksikografija; Stilistika i Artur Rafaelovič Bagdasarov, a također i sažetci na hrvatskom, ruskom i engleskom jeziku, literatura, internetski izvori, kazalo imena.

Navedena knjiga sadržava različite znanstvene i publicističke radove koji su objavljeni u časopisima Filologija, Jezik, na portalu Hrvatskoga kulturnoga vijeća i drugim hrvatskim medijima od 2015. do 2020. te neobjavljene tekstove.

U knjizi se pridaje pozornost pitanjima jezične politike u drugoj Jugoslaviji i Hrvatskoj, razmatraju se izvanjezična i unutarjezična obilježja Institutova hrvatskoga pravopisa, raščlanjuje se sustav normativnih i stilskih odrednica. Osim toga, u knjizi se navodi kratko obilježje crkvenoga stila kao posebnoga podstila hrvatskoga književnoga (standardnoga) jezika.

Izdanje je namijenjeno širokomu krugu čitatelja koje zanimaju različiti aspekti suvremenoga književnoga (standardnoga) hrvatskoga jezika. U knjizi se poziva na usvajanje jezičnoga zakona u cilju stjecanja zakonodavne otpornosti od mogućih daljnjih pokušaja promjene statusa, lingvonima (naziva jezika), reguliranja službene i javne uporabe državotvornoga hrvatskoga jezika uz poštivanje i razvijanje drugih lingvokultura u Hrvatskoj.

Knjiga učvršćuje status hrvatskoga jezika u Rusiji i svijetu, njegov jezični identitet, te pridonosi razvoju kroatistike.

Ž.I., KT