O Nebeskoj Majci i ukazanjima


S. Nela Veronika Gašpar autorica je djela Marijanska ukazanja – „proročka karizma“ za naše vrijeme, s podnaslovom Podno križa započinje osobna povjera svakog čovjeka Majci Kristovoj, koje, kako i naslov svjedoči, ulazi u tematiku marijanskih ukazanja.

Piše: Tina Matić

Djelo profesorice Gašpar ispisano na 267 stranica objavila je 2018. nakladna kuća u Zagrebu Kršćanska sadašnjost.Autorica u svojem djelu o marijanskim ukazanjima materiju čitateljima donosi na odmjeren način, ali i s teološko-znanstvenim vrjednovanjem tematike – načela za prosudbu ukazanja te sama ukazanja Blažene Djevice Marije u 20. stoljeću.

Knjiga nudi bogat sadržaj koji je, uz uvod, podijeljen na još pet poglavlja, ali ona su dalje sazdana od podnaslova kako bi publici sadržaj bio što bliži i shvatljiviji.

Efez – ishodište marijanske pobožnosti i „privatna objava“; Teološko mjesto i važnost kršćanskoga govora o Mariji; Priznata ukazanja Blažene Djevice Marije u 20. stoljeću; „Marijanska ukazanja“ i Marijina proročka služba i Marija – Majka Božjeg milosrđa naslovi su poglavlja koja sama po sebi pokazuju koliko je sveobuhvatno ovo djelo.

Ovom izdanju dodano je i zaključno razmišljanje o smislu i svrsi marijanskih ukazanja.

Poznato je da su 19. i 20. stoljeće vrijeme kada je Kristova majka na neki način vjernicima dala osjetiti svoju prisutnost i glas pozivajući, kako to piše u knjizi, na obraćenje i molitvu.

O svemu tome djelo ove profesorice, rodom iz Dervente, donosi pregršt informacija. Čitatelje upoznaje s važnošću kršćanskog govora o Mariji, o važnosti Marijine osobe i njezina života, o postupcima prosuđivanja ukazanja i sl.

„Kao što smo već rekli, kršćanska je vjera već od početka promatrala Marijinu osobu i njezin život u svjetlu ispovijedanja Sinova božanskog poslanja i identiteta. Sveto pismo naziva Mariju Isusovom majkom, a o Isusu govori kao o pravom Bogu izričito ili uključno, na način eksplicitne i implicitne kristologije“, samo je jedna od mnogobrojnih misli o Majci Mariji koje je autorica s. Nela prenijela na papir.

Prof. Marija Pehar kazala je kako je u ovom djelu autorica na primjeru crkveno priznatih ukazanja podastrla crkveno i teološko promišljanje o takvim događajima, utemeljeno na jasnim i preciznim temeljima crkvenog učiteljstva i teologije.

Bogat opus

Autorica s. Nela Veronika Gašpar, redovnica Družbe sestara Kćeri Božje ljubavi, rođena je 7. rujna 1963. u Derventi gdje je završila osnovnu školu. Srednjoškolsko obrazovanje stekla je u Pedagoško-obrazovnom centru Bogdan Ogrizović u Zagrebu (Peta gimnazija).

Postigla je različite stupnjeve visokog obrazovanja sve do magisterija iz dogmatske teologije, a 12. listopada 2000. obranila je doktorski rad.

U svojem radu poučavala je i na KBF-u u Sarajevu, Rijeci i Zagrebu, a 2003. je upisana na Popis znanstvenika i istraživača u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Sudjeluje u radu nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova i stalni je član Uredničkog vijeća Riječkog teološkog časopisa Communia i Ikona. Član je Hrvatskog bioetičkog društva, Hrvatskog mariološkog instituta, Europskog društva katoličkih teologa, Međunarodne teološke komisije za pitanje Međugorja, Programskog savjeta Centra za ikonografske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, i drugih znanstvenih i stručnih udruga i društava.