Pola stoljeća ustrajnosti u širenju Riječi Božje


Pedeset godina Naših ognjišta (1971. – 2021.) djelo je u kome su objedinjeni radovi sa znanstvenog skupa održanoga u Tomislavgradu 7. srpnja 2021.

Zbornik je predstavljen 6. srpnja 2022.

Zbornik je predstavljen 6. srpnja 2022.

U Zborniku je na 435 stranica objavljeno 15 radova, a otisnula ga je nakladnička kuća Naša ognjišta – Tomislavgrad. Urednik je dr. fra Robert Jolić, a iza fotografija prikazanih u djelu stoje arhiva Naših ognjišta i Miro Šumanović.

U uvodu, koga je napisao urednik Jolić, donesena je kratka povijest prvih katoličkih novina u Bosni i Hercegovini pokrenutih nakon II. svjetskog rata, a koje su 2021. obilježile 50 godina djelovanja. Upravo u prigodi te obljetnice, organiziran je znanstveni skup i izdavanje ovoga Zbornika u kome je obrađen značaj Naših ognjišta i nakladničke kuće za hrvatski narod u BiH. Ovaj Zbornik predstavljen je 6. srpnja 2022. u dvorani Franjevačkog samostana u Tomislavgradu.

Katolička tiskovina i povijesne prilike

Nakon uvoda doneseni su pozdravni govori sa znanstvenog skupa, a koje su uputile značajne osobe iz vjerskog, kulturnog i političkog života, među kojima ravnatelj te glavni i odgovorni urednik Naših ognjišta fra Gabrijel Mioč, načelnik Općine Tomislavgrad Ivan Buntić, ministrica znanosti, prosvjete, kulture i sporta Hercegbosanske županije Gordana Nakić, direktor i glavni urednik Kršćanske sadašnjosti dr. sc. Stjepan Brebrić i mnogi drugi.

Prvi rad dr. Ivice Šarca donosi prikaz društvenih i političkih prilika u vrijeme pokretanja lista te značaj "važne a teške" 1971. Može se tako više pročitati o duhu neslobode koji je vladao tih godina, a koje su ipak iznjedrile nešto dobro, a to su Naša ognjišta. Drugi rad dr. sc. Ive Lučića govori o utjecaju komunističkog režima na Hrvate duvanjskog kraja, osudi nekolicine hercegovačkih franjevaca iz samostana u Duvnu te o svim nedaćama koje su doživljavali, kako Lučić navodi, "politički heretici". U okviru ovoga dijela o prilikama u kojim su nastala Naša ognjišta svrstava se i rad dr. sc. Miroslava Akmadže koji je posvećen progonjenoj Crkvi u Hercegovini.

O bogatih 50 godina

Nakon pregleda povijesnih okolnosti nastanka lista, slijedi 12 radova različitih autora koji su o Našim ognjištima pisali s različitih točki gledišta. Moguće je, tako, pročitati o katoličkom tisku u Bosni i Hercegovini u 20. stoljeću, uz prikazane grafikone o broju naslova katoličkih tiskovina tijekom godina. Rad o povijesti Naših ognjišta govori o nesrećama koje su ih pratile od zatvaranja urednika i tajnika, preko zabrane tiska do ponovnog pokretanja, a potom i o promjenama u Našim ognjištima koje su se dogodile tijekom vremena. Doneseno je i "svjedočanstvo iz prve ruke", kako i glasi podnaslov rada današnjeg ravnatelja i odgovornog urednika fra Gabrijela Mioča.

O značajnim osobama povezanim s Našim ognjištima i koliko su one uložile ljubavi, truda i požrtvovnosti, pisala je Marija Majić.

U Zborniku se, nadalje, nalaze i radovi o sadržaju lista i jeziku koji je tijekom povijesti korišten. Slijede radovi koji se bave nakladništvom ili sunakladništvom Naših ognjišta,odnosno literaturom koja je pretežito bila zastupljena, kao što je biblijska, ona koja se bavila duvanjskim temama i međugorskim fenomenom te propovjednička literatura.

Kao zaseban rad, kakvim ga je istaknuo urednik djela u svom Uvodu, na kraju Zbornika nalazi se rad prof. dr. sc. Stipe Botice naslovljen Rukopisne zbirke usmene književnosti iz Bosne i Hercegovine u Matici hrvatskoj.

Ovaj Zbornik koji prikazuje povijesne prilike nastanka Naših ognjišta, tematiku kojom su se bavila te bogatim izdavaštvom, čitatelju će dati uvid u ustrajnost jedne ideje i snažnu joj posvećenost kako bi kršćanska misao doprla do vjernika, ne samo duvanjskoga kraja, nego cijelog hrvatskog naroda.

J.M., KT