Pomoć u osnaživanju ljubavi za bogoslužje


"Liturgija Crkve" drugo je izdanje priručnika katoličke teologije čija se građa temelji na kristocentričnom pristupu Henrija de Lubaca i Hansa Ursa von Balthasara.

Djelo koje budi i osnažuje ljubav za bogoslužje

Djelo koje budi i osnažuje ljubav za bogoslužje

Priručnike niza Amateca za studij teologije i osobno proučavanje nakladnička kuća Kršćanska sadašnjost preuzima od talijanskog izdavača koji je oko sebe okupio svjetske teologe iz različitih disciplina. Tako je u studenom 2020. tiskala drugo izdanje u kome su obuhvaćene aktualnosti i ispraćen napredak različitih disciplina.

Autor je Michael Kunzler, a djelo izvornoga naziva Die Liturgie der Kirche (La liturgia della Chiesa) preveo je Ivica Žižić. Sastoji se od šest dijelova donesenih na 680 stranica.

Načini i mogućnost pobožanstvenjenja

U prvim dvama dijelovima obrađene su anabaza i katabaza, odnosno Božji silazak ljudima i čovjekovo uzdignuće prema Bogu. Treći dio posvećen je sakramentu sakramenata.

Prvi dio podijeljen je u deset poglavlja u kojima je početna točka Bog koji je okrenut prema čovjeku, a sve u svjetlu liturgije. Govori o Duhu Svetomu, Crkvi kao dijelu Božje katabaze te o pobožanstvenjenju čovjeka i svijeta kao cilja Božjeg silaska ljudima.

Drugi dio također je podijeljen na deset poglavlja koja čitatelju približavaju čovjeka i njegovo tijelo kao sredstvo liturgijskog čina, a potom sve sastavne dijelove liturgije poput govora, pjesme i glazbe, liturgijskog ruha, prostora te materijalnih predmeta koji se koriste u liturgiji, a koji su anabatska sredstva izričaja.

O vrelu pobožanstvenjenja, kako je liturgija nazvana u trećem dijelu, govori se kroz povijest liturgijskog slavlja, a spominju se i različite forme i svi dijelovi svete mise kojima su posvećena zasebna poglavlja.

Posvećenje čovjeka i svijeta

Četvrti dio sastoji se od osam poglavlja u kojima su doneseni detaljni opisi svih sakramenta, njihova povijest, značajke i liturgijsko slavlje.

Do kraja knjige u dvama dijelovima govori se o posvećenju vremena – bogoslužju časova i liturgiji Riječi Božje. U prvom od ovih dvaju dijelova obrađeni su: povijesni razvoj, novine liturgije časova i njezini elementi, kraći prikaz kako se ona shvaća u istočnim i reformiranim Crkvama, a na kraju su prikazane pobožne vježbe poput: pobožnosti Presvetom Oltarskom Sakramentu, križni put i sl.

Slavlje godine Gospodnje tema je šestog dijela podijeljena u šest poglavlja, a koji donose godišnja slavlja Kristovih spasenjskih otajstava, svetu nedjelju te vazmeni i božićni blagdanski ciklus. Doneseni su također Gospodnji blagdani tijekom liturgijske godine, kao i marijanski i svetački.  

Knjiga je korisno djelo koje čitatelja detaljno upoznaje s liturgijom. Može biti zanimljiva svima koji se znanstveno bave ovom granom teologije, ali i onima koji bi željeli naučiti nešto više o svetoj misi i upoznati se s Božjom službom koju je On darovao Crkvi.

Moglo bi se kazati kako Liturgija Crkve sadrži sve što katolik jest u svom vjerovanju i služenju jer donosi sustavan pregled cijele liturgijske godine i svega onoga čega bi se, i na koji način, trebao spominjati svaki vjernik kršćanin.

J.M., KT