Susret s Ljubavlju


Djelo nastoji na jednostavan i izravan način govoriti o slavlju svete mise, odnosno o nečemu što se ne može tako lako imenovati, a riječ je o otajstvu koje je obred, ali i ljubav i susret.

Piše: Josipa MilerKatolički tjednik

Knjiga Što se događa u misi djelo je Jeremyja Driscolla, izvorno objavljeno na engleskom jeziku 2005. te kao dopunjeno izdanje 2013. Na hrvatskom jeziku tiskano je u rujnu 2023. u izdanju Kršćanske sadašnjosti, a za prijevod je zaslužan Tomislav Hačko.

Predgovor je napisao vlč. Vladimir Magić.

Sastoji se od sedam poglavlja u kojima autor kronološkim redoslijedom piše o redu mise.

Tijek obreda

Međutim, kako bi bolje predočio obrednu formu mise, Driscoll prvobitno određuje kontekst obreda uz četiri različita razmišljanja koja su zapravo priprema za bolju analizu. Analizira stoga kako Crkva koristi riječi „otajstvo“ i „sakrament“ u odnosu na liturgiju i teologiju uopće, ispituje značenje okupljene zajednice na sv. misi, razmatra tijek cijelog obreda što zahtijeva govor o otajstvu Trojstva, a spominje i uzorno slavlje liturgije.

Pozornost zatim posvećuje redu mise. Započinje  uvodnim obredima, od ulazne pjesme koja izražava „jedinstvo vjere zajednice u njezinim raznim sastavnicama“, do zborne molitve. Potom piše o službi riječi započinjući s općenitim napomenama o tome što se događa u liturgiji kad se naviješta Riječ Božja, a kasnije objašnjava karakter događaja navještaja Riječi te značaj cijelog niza čitanja na nedjeljnoj sv. misi ili prigodom svetkovine.

O pripremi oltara i darova piše u pet odjeljaka u kojima objašnjava, primjerice, kako su kruh i vino koji će biti preobraženi u euharistijskoj žrtvi već pripremljeni, ali je za vjernike važno da o njima razmišljaju kao da ih prikupljaju u tom trenutku. Poziva zato na razmišljanje o tim plodovima, putu njihova pravljenja, jer oni su „proizvod suradnje između Stvoritelja i ljudskih bića“.

„Misa govori o ljubavi. To nije ideja vezana uz ljubav, ali je vrhunski susret s ljubavlju. Svaki je kršćanin potpuno određen ovim susretom (…) Doista, zbog onoga što se događa u misi, spoznajem zbog čega postojim: voljen sam i zato jesam“ (str. 11)

Slijedeći red mise, razmišlja potom o svećenikovu dijalogu s narodom i s Bogom te himnu Svet, svet, svet… čije se riječi razaznaju kao nebeska himna kroz nekoliko ključnih biblijskih tekstova koji „otkrivaju nevidljive stvarnosti u koje smo sada uvučeni“. Autor naglašava kako je važno za vjernike biti svjestan da aktivno sudjeluju. „Ne sudjeluje samo kad nešto kaže ili učini. Slušanje ili praćenje molitve također je sudjelovanje“, pojasnio je Driscoll.  

Detaljno zatim piše o prvoj epiklezi, izvještaju o ustanovljenju euharistije, anamnezi i prinosu te drugoj epiklezi. Važno je spomenuti kako ovdje govori i o položaju tijela vjernika te posebice objašnjava „veliki 'Amen', koji nikad ne prestaje“.

Zaključno objašnjava obred pričesti i završni obred napominjući važnost shvaćanja „Idite u miru“, kao poslanja.

Shvaćanje bogoslužja

Knjiga Jeremyja Driscolla Što se događa u misi zadire u duboke slojeve misnoga slavlja razotkrivajući njegovo značenje, obrede i duhovnu dubinu. Čitateljima nudi sveobuhvatno objašnjenje sv. mise rasvjetljavajući njezine povijesne, teološke i liturgijske aspekte.

Jedna od središnjih tema je pojam mise kao sveti susret ljudskog i božanskog koji ima transformacijsku snagu i služi kao most između Neba i zemlje.

„Već u samom naslovu želim naglasiti riječ događa jer je to zaista središnja točka. U misi se nešto događa. Bog djeluje u tom trenutku! Djeluje kako bi nas spasio. To je golema činjenica. Zapravo nema ničeg većeg“, zapisao je autor.

Zato se ovo njegovo uvjerljivo istraživanje preporučuje svima, jer nudi čitateljima putovanje u srce bogoslužja. Kako ga je sam opisao „neakademsko je“, te je namijenjeno bilo kojem „jednostavnom katoliku koji želi bolje shvatiti misu“.

O autoru

Jeremy Driscoll, OSB, benediktinski je redovnik opatije Mount Angel u Oregonu. Za svećenika je zaređen 1981. Doktorirao je 1990. na Anselmianumu u Rimu.

Objavio je tri knjige poezije te zbirku pjesničkih eseja. Imenovan je 2004. članom Papinske teološke akademije, a papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 2005. savjetnikom Kongregacije za bogoštovlje.

U svojoj zajednici izabran je za opata 2016. I dalje objavljuje pisane studije iz područja monaškoga života i liturgije.