Teologija kao korektiv


"Teološko-bioetičko vrjednovanje transhumanističke antropologije" prvo je djelo u kome je doneseno sustavno znanstveno istraživanje transhumanizma općenito i transhumanističke antropologije.

Sustavno znanstveno istraživanje

Sustavno znanstveno istraživanje

Piše: Josipa MilerKatolički tjednik

Knjigu je napisao Odilon-Gbènoukpo Singbo, svećenik iz afričke Biskupije Porto-Novo, na službi u Zagrebačkoj biskupiji. Ovo istraživanje ugledalo je svjetlo dana u siječnju 2021. u suizdanju Kršćanske sadašnjosti i Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Sastoji se od četiriju poglavlja koja su na 404 stranice doprinijela osuvremenjivanju moralne teologije.

Kritičko suočavanje

Poglavlja su naslovljena Glavna dostignuća u znanstveno-konvergentnim tehnikama, Nosive ideje i glavna obilježja transhumanističke antropologije, Filozofsko-etička pozadina transhumanističke antropologije te Transhumanistička antropologija u svjetlu koncilske i postkoncilske antropologije.

Moguće je tako više saznati o postavkama i konstitutivnim elementima transhumanističke antropologije te o „nestanku čovjeka“, odnosno o potrazi za novim humanizmom što je izgledno ukoliko/kada dođe do dekonstrukcije subjekta i njegove naravi.

Tako je jedno od njegovih potpoglavlja naslovljeno Transhumanizam: antropologija rastanka s tijelom, u kome autor piše o ideji transhumanizma koja je usmjerena prema transformaciji ljudske naravi, tj. nadilaženju ljudskih granica. Moglo bi se to povezati s idejom spasenja, ali bi to prije bilo znanstveno-tehničko mesijanstvo.

Kako moderni izumi danas utječu na čovjeka, lako je zaključiti jer djeluju čak i na njegovo tijelo, s obzirom da se brojne grane medicine njima služe ili za vanjsku ili unutarnju pomoć čovjeku (transplantacija organa).

Unatoč dobrobiti koju znanost može donijeti ljudima današnjice, autor je svjestan opasnosti, ali i kompleksnosti ove tematike te zaključuje, u posljednjem međunaslovu, kako se treba voditi „etikom granice“, ali, prije svega, teologalnim krjepostima koje čovjeku pomažu spoznati vlastite ograničenosti i granice preko kojih ne smije ići.

Od Afrike do Hrvatske

Odilon-Gbènoukpo Singbo rođen je 1980. u Hondjiu, u afričkoj državi Benin gdje je završio osnovnu školu, a potom i maturirao u klasičnoj gimnaziji. U rodnoj zemlji započeo je filozofsko-teološki studij, a završio ga je 2009. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaređen je iste godine te je službe župnog vikara obnašao u nekoliko hrvatskih župa. Licencijatski rad obranio je 2016., a doktorski 2019. Autor je znanstvenih i stručnih članaka te dviju knjiga duhovnih razmatranja.

Izvorni znanstveni doprinos

Ova knjiga zapravo je doktorski rad vlč. Odilona-Singa koji je napisao pod mentorstvom prof. dr. Tonija Matulića i obranio u srpnju 2019. Tako na zadnjim koricama knjige sam dr. Matulić piše o izvrsnosti ove doktorske radnje koja je prva ove vrste na polju moralne teologije na hrvatskom govornom području. Također ukazuje na važnost uvida i kritičkih analiza različitih vrijednosti koje transhumanizam stavlja pred Crkvu i njezino učenje.

Osim njega o djelu su pisali i doc. dr. sc. Mislav Kutleša s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, koji je potvrdio ovo djelo kao afirmativno za ulogu i vrijednosti Crkve koja štiti čovjeka, te izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu koji je također istaknuo važnost rada vlč. Odilona-Singa zaključivši kako ovo djelo daje odgovore na brojne moralne dvojbe i pitanja.

Iako je ova tema i dalje kompleksna i predstavlja izazov za moralnu teologiju i bioetiku jer podrazumijeva duboko znanje iz brojnih drugih znanosti poput psihologije, medicine, biologije i sl., ova knjiga ipak može ukazati na važnost razmišljanja i bavljenja temom transhumanizma kako bi se čovjek spasio od propasti.