Troknjižje duhovnih vježbi za pastoralce


Hrvatski franjevac kapucin Bono Zvonimir Šagi, koji je tijekom života održao više od 70 duhovnih vježbi, u različitim mjestima i u različitim povodima, pastoralno aktivnim svećenicima, redovnicima i redovnicama, napisao je tri knjige koje nose identičan naslov – Pastoralne duhovne vježbe.

Piše: Tina Matić Ilić

Troknjižje Crkva – otajstvo zajedništva u Kristu Velikom svećeniku, Biti čovjek vjere, nade i ljubavi u globalno otvorenome svijetu i Vjerovati – moliti – živjeti – djelovati objavila je 2019. nakladna kuća iz Zagreba Kršćanska sadašnjost.

Za one koji pastoralno djeluju

Fra Bono Zvonimir kaže kako je na stvaranje ovog kompleta knjiga bio potaknut Drugim vatikanskim koncilom, pokoncilskim općim sinodama biskupa u Rimu, čestim pobudnicama pokoncilskih papa. On smatra potrebnim, svake godine, što dublje ulaziti u duhovno promišljanje pastoralnih tema i poticanje pastoralno aktivnih svećenika, redovnika i župnih suradnika-laika angažiranih u župnom pastoralu, koji je najzahtjevniji za osvježivanje vjere i Crkve kao „sakramenta ili znaka i sredstva najprisnijeg sjedinjenja s Bogom i jedinstva cijeloga ljudskoga roda…“ (LG,1).

Djelo je zapravo namijenjeno župama, svećenicima, vjeroučiteljima/vjeroučiteljicama i suradnicima u pastoralu. No, jasno je kako mnogo toga zanimljivog mogu pročitati i naučiti i svi drugi koji ova štiva uzmu u ruke.

Autor je sve tri knjige koncipirao kao duhovne obnove podijelivši sadržaj na po tri dana, koliko je predvidio da bi one trajale. Osim toga, svakoj je pridodao uvodnu riječ, dio za pomoć pri meditaciji i cjelinu koju je naslovio kao Misli i natuknice.

Krist Veliki svećenik

Prva knjiga u nizu Crkva – otajstvo zajedništva u Kristu Velikom svećeniku je pastoralna duhovna obnova koja razmatra različite teme korisne za izučavanje i promišljanje o Crkvi i otajstvu zajedništva.

Autor je pisao o krsnoj svijesti u današnjem svijetu, doživljavanju svećeništva kao službe u Crkvi, laicima i općem svećeništvu u Crkvi, svjetovnom angažmanu kao participaciji općeg svećeništva u Kristu, dimenziji crkvenosti u kršćanskoj duhovnosti sada, te o odnosu Crkve, svijeta i apostolata.

Vjera, nada i ljubav

Biti čovjek vjere, nade i ljubavi u globalno otvorenom svijetu posebno je aktualna misao današnjice i upravo je ona naslov druge knjige u kompletu. Iz njezina se naziva već nazire na što je sve autor stavio naglasak.

Pripremajući ovu duhovnu obnovu, napisao je tekstove koji navode na razmišljanje o vjeri kao temelju životnog usmjerenja, Crkvi i svijesti crkvenosti danas, stvaralačkoj nadi u Kristu na putu kroz vrijeme, o Bogu koji je Ljubav, o ostvarivanju ljubavi u istini konkretnog svijeta.

Živjeti po tome

Treća knjiga svojim nazivom kao da svima nudi životno geslo: Vjerovati – moliti – živjeti – djelovati, i zasigurno će sve one koji budu promišljali nad njezinim sadržajem nagnati da im životne vodilje budu vjera i molitva koje će živjeti i uz koje će djelovati.

No, nisu samo te četiri riječi ono o čemu fra Šagi piše. On potiče na promišljanje o tome je li isto vjerovati i znati vjerske istine, raste li ili opada vjera u crkvenom zajedništvu, mogu li se vjera i molitva odvojiti, koje su najvažnije sastavnice življenja vjere te o molitvi kao nadahnuću za rad i angažman u obitelji i društvu.