Upoznati lik i djelo poznatoga svetca iz Alžira


Sv. Augustinu koji je živio na prijelazu iz 4. u 5. stoljeće zna se mnogo toga, a prof. dr. sc. fra Marijan Mandac obuhvatio je životopis i djelovanje svetca u jednoj knjizi – Sv. Augustin, s podnaslovom Život i djelo.

Piše: Tina Matić

Djelo Sv. Augustin, napisano na 283 stranice, objavila je nakladna kuća Kršćanska sadašnjost 2019. u Splitu.

 

Život, teologija i djelo

Sam autor u predgovoru kaže kako je Sv. Augustin među kršćanima najveći filozof te da se uz njegovo ime često vežu superlativi. Fra Marijan Mandacdodaje kako je on bio u duši i po krvi čovjek koji je razumom želio dokučiti i shvatiti sve o čemu je razmišljao.

Uistinu bogat životni opus svetca rođenog u Tagasti, današnjem Alžiru, autor je sročio u nekoliko poglavlja.

Prvo poglavlje Tijek Augustinova života nema podnaslove i ukratko prepričava svetčev život, od rođenja do smrti.

Augustinovi teološki protivnici naslov je drugog poglavlja u kojem se kroz nekoliko podnaslova čitatelji mogu upoznati s maniheizmom, donatizmom, arijevstvom, apolinarizmom i pelagijevstvom kao stavovima protivnim Augustinovim teološkim razmišljanjima.

Treće poglavlje Dijelovi Augustinove teologije satkano je od 28 podnaslova koji govore o mnogim teološkim pojmovima poput istočnoga grijeha, Božanskog Trojstva, euharistije, pokore, ljubavi, milosti, svetih i palih anđela, ali u kontekstu Augustinove filozofije, odnosno njegova nauka.

Prikaz Augustinovih spisa četvrto je poglavlje u kojem su ukratko protumačena Augustinova 64 djela iz bogata opusa za kojeg fra Marijan kaže da je teško vjerojatno da je itko sve pročitao.  

Amor, dilectio, caritas

U gotovo svim sferama čovjekova života pojam ljubavi zauzima važno mjesto, u književnosti, glazbi, poetici pa i u teologiji. I ponekad vjernici ljubav poimaju na sasvim pogrešan način.

Sv. Augustin je pisao o toliko bitnih pojmova u teologiji, o ljudima i ljudskim postupcima, stoga se dotaknuo i te emocije o kojoj svi rado govore. Njegovo poimanje sročio je u djelo i fra Marijan Mandac.

Govoreći o ljubavi, svetac iz Alžira rabio je tri oblikom različite riječi - amor, dilectio i caritas. Tako je riječ amor najčešće koristio kada je pisao o grješnoj ljudskoj ljubavi, delictio ponekad kako bi predstavio plemenitu ljubav, a ponekad ljubav kao porok. „U njegovim spisima riječ caritas redovito izražava duhovnu ljubav. To je ljubav kojom Bog ljubi čovjeka i kojom se čisto međusobno ljube ljudi, te kojom Bogu uzvraćaju ljubav“, pojasnio je autor djela.

Jednostavnim stilom pisanja fra Marijan svakom čitatelju približava lik i djelo poznatog svetca. Objašnjavajući njegova djela i razmišljanja, zaista potkrjepljuje onu tezu da se o Sv. Augustinu može pisati u superlativu.

Patrolog, latinist, prevoditelj i autor

Fra Marijan Mandac rođen je 31. kolovoza 1939. Pučku školu završio je u rodnomu selu Brnaze, a gimnaziju je pohađao u Sinju, Zadru i Pazinu. Godine 1955. pristupa franjevcima Provincije Sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, te ulazi u novicijat na Košljunu. Nakon godine novicijata polaže prve redovničke zavjete. Svečano je zavjetovan 26. kolovoza 1962. u Zadru, u crkvi Sv. Frane, primio je đakonat 1964., prezbiterat 29. lipnja 1964. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1966. godine.

Fra Mandac, koji je patrolog, latinist, prevoditelj i autor, cijeli je život posvetio čitanju, proučavanju, prevođenju i analizi otačkih spisa.