Najraniji sačuvani rukopis čitave Vulgate


Codex Amiatinus smatra se najtočnijom kopijom izvornog prijevoda Sv. Jeronima te je ujedno i najstariji sačuvani rukopis cijele Vulgate.

Iako o Sv. Ceolfridu ne znamo mnogo, ipak je poznato nekoliko ključnih stvari: bio je opat samostana Sv. Pavla u Engleskoj; znamo da je Francuz, te nadzornik Bede Časnog. Također, poznato je kako je bio naručitelj triju kopija Biblije negdje krajem VII. stoljeća. Jedna od njih je i neprocjenjivi Codex Amiatinus, najranija sačuvana kopija prijevoda Sv. Jeronima hebrejske i grčke Biblije (odnosno Starog i Novog zavjeta) na latinski jezik u IV. stoljeću. Riječ je o prijevodu kojeg nazivamo Vulgata.

Codex Amiatinus smatra se najvjernijom kopijom originalnog prijevoda ovog sveca. Zapravo ovo je kopija koju je u reviziji Vulgate koristio papa Siksto V., u kasnom XVI. stoljeću.

Trenutno se čuva u firentinskoj knjižnici Medicea Laurenziana, te ju se smatra najvrjednijim kršćanskim rukopisom Zapada.

Sve što znamo o Ceolfridu je zapravo ono što donosni Beda Časni u svojoj Crkvenoj povijesti Engleske. Ondje on tvrdi kako je benediktinac Ceolfrid poručio tri velike Biblije iz opatijskog skriptorija. Dvije kopije bile su u svakoj od crkava bliznakinja samostana – u Wearmouthu i Jarrowu, a treća je bila namijenjena kao dar Papi. Ove su Biblije kopirane iz jednog drugog kodeksa – Codex Grandior, koje je izgubljen. Ali od tri primjerka, sačuvan je samo potonji koji je poznat pod nazivom Codex Amiatinus.

Sastavilo ga je sedam različitih pisara, a papi Grguru II. predali su ga Ceolfridovi suradnici, jer je on preminuo na putu za Rim 716.

Rukopis je toliko bogat bizantskim utjecajima da se dugo vremena smatralo kako je talijansko-bizantski (kao da je nastao u Raveni), a ne engleskog porijekla.

Kodeks sadrži dvije glavne iluminacije – portret starozavjetnog proroka Ezre i prikaz Krista u Veličanstvu. Ezra je prikazan kako piše rukopis u krilu, smješten ispred otvorenog ormara za knjige s Biblijom u devet svezaka. Ova iluminacija spada među najstarije slike zapadnog svijeta koje prikazuju policu s knjigama i njihovo uvezivanje.

KT