Od Lene do Ruže - pet generacija žena


U HKM München, 9 prosinca 2017., krštena je mala Lena Jelić. Lena ima baku. To nije čudno, međutim ono što je svakako vrlo rijetko i neuobičajeno je činjenica da njezina baka ima svoju živu baku – Ružu.

Praprabaka Ruža Filipović (1930.), prabaka Kata Ćevapović (1953.), baka Jasna Marić (1972.), mama Josipa Jelić (1991.) i mala Lena (2017.)

Praprabaka Ruža Filipović (1930.), prabaka Kata Ćevapović (1953.), baka Jasna Marić (1972.), mama Josipa Jelić (1991.) i mala Lena (2017.)

Praprabaka Ruža Filipović, djevojačkoga prezimena Karačić, rođena je 1930. u mjestu Tunjestala, sada župa Cer kod Dervente. Godine 1952. udala se za Tadiju Filipovića s kojim ima sedmero djece. Do rata je i živjela na Ceru, kada je morala otići te se nastanila u Dervišagi kod Požege.

Njezina najstarija kći Kata je prabaka male Lene. Kata je rođena je 1953., a 1971. udala se za Petra Ćevapovića iz Vidovaca kod Požege, gdje i sada živi. Oni imaju dvoje djece.

Starije dijete, kći Jasna, rođena je 1972., a 1990. se udala za Jozu Marića u Vidovce, gdje i sada žive. Oni imaju četvero djece.

Njihovo pak najstarije dijete, kći Josipa, rođena 1991., udala se 2016. za Ivicu Jelića, porijeklom iz Makljenovca (župa Doboj), a nastanjenog u Münchenu u Njemačkoj.

Lena, rođena 2017., prvo im je dijete. Nadamo se i ne jedino.

Zaista rijedak obiteljski primjer koji zavređuje pozornost. Uz Božji blagoslov sve je moguće!

KT