Papa postao "zatvorenikom" Vatikana – 1870.


Dana 20. rujna 1870. pape su izgubili vlast nad gradom Rimom i postali "zatvorenici" Vatikana. Takva je situacija trajala sve do 1929. kada je osnovana država Vatikan.

Naime, mnogima je poznato da su pape vladali nad Papinskom Državom koja se prostirala na području srednje Italije i to na 44 000 kvadratnih kilometara. Teritorijalno širenje i jačanje utjecaja Papinske Države započelo je nakon pada Zapadnoga Rimskoga Carstva (476.).

Ipak, Papinska Država uspostavljena je tek u 8. stoljeću, pa je 1870. imala tisućgodišnju tradiciju. Međutim, kako se Italija s vremenom pod savojskom dinastijom ujedinila u jedinstvenu državu, dogodilo se da su savojske čete došle i pred samu granicu papinskog teritorija, piše portal povijest.hr.

Na čelu osvajačke vojske nalazio se general grof Raffaele Cadorna. Imao je oko 50 000 vojnika. Nasuprot njemu, tadašnji papa Pio IX. raspolagao je s vojskom od 13 157 ljudi. Bila je to Švicarska garda, a zapovjednik obrane bio je general Hermann Kanzler, po nacionalnosti Nijemac.

Budući da su papinske snage bile malobrojnije, povukle su se unutar rimskih zidina. Talijani su napali i počeli topovima rušiti zid. Probili su ga kod vrata zvanih Porta Pia. Talijansko pješaštvo prodrlo je u grad i sukobilo se s papinskim snagama koje su tada izgubile 19 ljudi. U borbi je poginulo 49 talijanskih vojnika. Grad Rim se istog dana predao Talijanima, koji su ga okupirali i pripojili Kraljevini Italiji.

Položaj Papinske Države u odnosu na Italiju, Foto preuzet s www.euratlas.net

Talijanski kralj Viktor Emanuel II. namjeravao je Papi prepustiti čitav tzv. Leoninski grad, to jest dio Rima koji se nalazi zapadno od Tibera (gdje je i Vatikan). Međutim, Sveti Otac nije želio prihvatiti takvu situaciju te se povukao u Vatikan. Od tada će se pape sve do 1929. smatrati "zatvorenicima" Vatikana. Naime, tek je te godine osnovana država Vatikan i pape su službeno prihvatili gubitak ostalog dijela Papinske Države.

Ž.I., KT