Studenci kod Ljubuškog

„Povezanost“ čuva povijest i stvara zajedništvo


Župa i svetište Srca Isusova u Studencima u općini Ljubuški mogu se podičiti brojnim hvale vrijednim projektima i aktivnostima, a među njih zasigurno spada i „Povezanost“.

Prvi broj tog župnog lista pojavio se u prosincu 1996., a pokrenuo ga je tadašnji župnik, pokojni don Damjan Raguž zacrtavši narav i ciljeve lista. Zadaća mu je bila pružati vjernicima potrebne informacije o životu župe te stvoriti prostor za svestrani izražaj kulturnog, duhovnog i raznolikost stvaralačkoga života domaćih ljudi.

Don Damjan je tada pozvao sve župljane na čitanje i aktivnu suradnju u listu, što su vjernici rado prihvatili, te i sve do danas zajedno s aktualnim župnikom don Ivanom Štironjom podupiru list koji izlazi jednom godišnje upravo zahvaljujući dragovoljnim prilozima župljana i dobročinitelja. Od početka su župljani prepoznali također važan cilj lista koji je služio i za stvaranje što boljega zajedništva vjernika u župi, ali i promicanje snažnije povezanosti župe sa svojim odseljenim pukom.

Povezanost je kroz protekle godine mijenjala tiražu i formate, ali jedno je uvijek ostalo isto – nastajala je uvijek u suradnji župnika na poziciji glavnog urednika, uredništva sačinjenog od župljana vičnih peru, brojnih darovatelja u župi i po cijelom svijetu te čitatelja koji su nerijetko i sami znali dati svoj doprinos.

Zahvaljujući svemu tome, župni list nije samo puki pregled događaja i statistika u župi – on je od početka prava riznica sadržaja vezanih za prošlost i sadašnjost Studenaca i njegovih žitelja. Kroz niz raznolikih rubrika i u 37 broju za 2018. godinu u kvalitetnom godišnjaku na 130 stranica čitamo o proslavi svetkovina i nadnevaka značajnih za župu, novim duhovnim zvanjima, susretima, hodočašćima, kulturnim programima…, a sve je popraćeno mnoštvom fotografija.

Vrijedni su prilozi i matice krštenih, vjenčanih i umrlih. Tu su i poticajne misli biskupa, svećenika i vjernika, kao i zanimljive priče poput one o razvoju maslinarstva u župi koja rado sudjeluje u misijskoj akciji Maslinova grančica – moj dar za misije. Povezanost donosi i kvalitetne književne tekstove – duhovne pjesme i poučne priče. List ima i zabavnu rubriku, ali i popis svih darovatelja zaslužnih za njegovo tiskanje.

Na kraju je župnikova zahvala Bogu i svima koji su na razne načine doprinijeli mnogim pothvatima u župi i svetištu, te u teškim vremenima za nakladništvo podupirali Povezanost. „Od srca hvala svim darovateljima i dobročiniteljima za koje redovito molimo u Svetištu. Bog vas sve blagoslovio i nagradio, kako samo on zna i može!“, istaknuo je na kraju svoje zahvale don Ivan Štironja.

L. P. G.