Prozor-Rama

U 10 godina za obrazovanje izdvojeno više od 16 500 000 KM


U razdoblju od 2009. do 2019., uključujući i plan za 2019., općina Prozor-Rama u obrazovanje je uložila 16 586 355 KM, od toga pola za prijevoz učenika.

Dio sredstava dobiven je dotacijama HNŽ-a, ali je najveći dio izdvojen iz općinskog proračuna. Pola od toga je izdvojena za prijevoz učenika osnovnih i srednje škole.

Na području ove općine djeluje jedna srednja i šest osnovnih škola sa svojim područnim školama. Općina je osnivač srednje i pet osnovnih škola, dok je osnivač Osnovne škole Alije Isakovića Hercegovačko-neretvanska županija.

Ustavne nadležnosti i zakonska rješenja koja utvrđuju raspored javnih primitaka u BiH i u FBiH, na poseban način su utvrdili nadležnosti županija za obrazovanje.

Gledajući pojedinačno po stavkama, najveći iznos namijenjen obrazovanju odnosi se na prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, i to 8 264 511 KM. Općina u cijelosti financira prijevoz svim učenicima, što samo djelomično refundira od županije: po ovom osnovu je 199 620 KM uplaćeno za 2016. i 2017., a iznos od po 144 781 KM godišnje za 2018. i 2019.

Kako bi pomogla obrazovanje još od najranije dobi, općina Prozor-Rama od 2014. roditeljima/starateljima djece koja kreću u prvi razred osnovne škole isplaćuje jednokratnu pomoć u iznosu od 250 KM kao pomoć za kupnju udžbenika. Učenicima se pomaže i pri realizaciji raznih projekata, odlascima na natjecanja, odlascima na školske ekskurzije i slično.

Da je obrazovanje od iznimne važnosti pokazuje i stavka u proračunu – stipendiranje studenata. Od 2009. do danas taj iznos se značajno povećao uzimajući u obzir kako se do 2009. stipendirala manja grupa studenata. S vremenom se taj trend promijenio, sada se daje  mogućnost novčane potpore svim redovnim studentima čije je prebivalište u Prozoru-Rami i koji nisu korisnici drugih stipendija. U razdoblju od 2009. do 2019. u te namjene utrošeno je 2 222 850 KM proračunskih sredstava.

Objekti osnovnih i srednjih škola starije su gradnje i u njih je potrebno kontinuirano ulagati. Kroz ovo izvještajno razdoblje urađene su brojne sanacije i rekonstrukcije postojećih objekata, sanacije školskih vodosprema, te dogradnje objekata. Iznos proračunskih sredstava za ove namjene u navedenom razdoblju je 1 550 009 KM.

Uvođenjem novih strukovnih srednjoškolskih zanimanja bilo je potrebno proširiti postojeće kapacitete Srednje škole Prozor. Izgradnja novog dijela započela je 2015. a zaključno s 2019. za ovu namjenu  izdvojeno je ukupno 1 089 532 KM.

Vidljiv je veliki trud općinskog rukovodstva na čelu sa načelnikom dr. Jozom Ivančevićem da ulaganjima u zdravstvo i obrazovanje poboljša stanje u ovim djelatnostima. Sredstva koja se pribavljaju u općinski proračun (dobrim dijelom kroz sudske postupke) ne idu samo u asfalt ili beton (kako neki zlonamjerni imaju običaj reći), već i u zdravstvo i obrazovanje, a svakako i u sport, kulturu, gospodarstvo, poljoprivredu, socijalnu skrb...

KT