Sarajevo

Kardinal Puljić primio u posjet buduće đakone Bosne Srebrene


U petak, 23. listopada u prostorijama nadbiskupske rezidencije vrhbosanski nadbiskup Vinko kard. Puljić primio je jedanaestoricu franjevačkih kandidata za đakonat koji će biti zaređeni za đakone u nedjelju 25. listopada u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Šćitu.

 

Devetorica kandidata bit će zaređeni za Franjevačku provinciju Uzvišenja Sv. Križa – Bosnu Srebrenu, a dvojica kandidata za Franjevačku provinciju Sv. Benedikta u Kongu. Svi kandidati završili su studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.

Kardinal Puljić, koji i inače ima običaj neposredno prije ređenja susresti ređenike, a i po čijim rukama će biti zaređeni, ohrabrio ih je te im ukratko progovorio o izazovima, poteškoćama, ali i radostima koje ih čekaju u njihovoj budućoj službi ministerijalnih službenika Crkve. Istaknuo je i kako će njihov đakonski praktikum po mnogočemu biti specifičan, budući da će se odvijati u vremenu posebnih mjera izazvanog epidemijom novog virusa.

Nakon ohrabrujućih riječi iz vlastitog pastoralnog iskustva, kardinal je ostavio mogućnost ređenicima da mu postave pitanja, te se susret nastavio u opuštenom razgovoru.

Kandidati za sveti red đakonata su: fra Fabio Badrov, fra Antonio Baketarić, fra Zdenko Frljić, fra Antonio Gašić, fra Josip Jazvić, fra Mislav Jozić, fra Hubert Kasonta Kilasa, fra Dario Matanović, fra Nikola Matošević, fra Cosmas Safari Sadiki i fra Zoran Topalović.

T.M.I.,KT