Sarajevo

KBF ima novu mrežnu stranicu


Sarajevski Katolički bogoslovni fakultet (KBF) u Sarajevu od 27. veljače svoje aktualnosti i druge sadržaje predstavlja preko nove mrežne stranice.

Internetska stranica KBF-a ima novi vizualni izgled i nove sadržaje, a pojedini sadržaji će se tijekom vremena dodavati i nadopunjavati. Sve informacije i tekstovi sa stare mrežne stranice uklopljeni su u novu, a moguć je i pristup poveznicom i na staru mrežnu stranicu KBF-a.

Kao član Univerziteta u Sarajevu, KBF je u potpunosti prešao na domenu www.kbf.unsa.ba, s tim da će i stara domena www.kbf.ba biti dostupna još godinu dana.

Novu mrežnu stranicu je izradio djelatnik Fakulteta Denis Dobrovoljski koji je inače zadužen za informatiku na KBF-u.

KT