Kiseljak

Kiseljački župnik novi dekan Kreševskog dekanata


Nakon redovitih pastoralnih promjena u župama Kreševskog dekanata, izabran je i novi dekan. Fra Stipana Radića, bivšeg lepeničkog župnika na mjestu dekana je naslijedio fra Zoran Vuković, župnik župe Svetog Ilije u Kiseljaku.

Fra Zorana je izabrao mjesni ordinarij učinivši, a on svoju službu tek treba preuzeti, prenosi ARTinfo.ba. Prvotna dužnost dekana je okupljati svećenike u dekanatu i poticati ih na bolji pastoralni rad, ali i brinuti o brojnim drugim tehničkim stvarima vezanim za funkcioniranje župa te rad župnika.

Podsjećamo, Kreševski dekanat je dekanat u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Pripada Fojničkom arhiđakonatu kojem još pripadaju Ramski, Sarajevski i Sutješki dekanat. Kreševskom dekanatu pripadaju župe Banbrdo, Brestovsko, expozitura Visoko, Busovača, Fojnica, Deževice, Gromiljak, Kreševo i Kiseljak.

KT