Križni put mladih Usorskoga dekanata


U subotu, 17.ožujka, održan je prvi dekanatski križni put mladih Usorskog dekanata.

Na inicijativu Nadbiskupijskog centra za mlade Ivan Pavao II i vijećnice mladih Usorskog dekanata Antonije Martinović, sa svećenicima toga dekanata dogovoreno je da se križni put mladih održi u župi Komušina.

Zbog loših vremenskih uvjeta pobožnost križnog puta održala se u župnoj crkvi. Križni put predmolili su mladi zajedno s vlč. Ivanom Karačom, župnikom u Bežlji. Nakon pobožnosti križnog puta, fra Ivica Pavlović, župni vikar u Sivši, imao je duhovni nagovor.

Nakon prilike za svetu ispovijed, uslijedila je misa koju je predslavio vlč. Anto Zubak, pastoralni suradnik župe Ularice. Euharistiju su animirali zbor, čitači i ministranti župe Jelah.

Kasnije su mladi zajedno sa župnicima objedovali i družili se u župnom dvorištu. Sudionici su se na kraju zahvalili dekanu Usorskog dekanata, preč. Borisu Salapiću te vjernicima župe Komušina na gostoprimstvu kao i svima koji su sudjelovali u organizaciji. Ovaj događaj obogatio je duhovno prisutne kao te ojačao osjećaj zajedništva.

A.M/ KT