Sarajevo

Medijsko-informacijska pismenost učenika KŠC-a


O važnosti kritičkog razmišljanja o medijima i medijskim sadržajima bavili su se učenici I. razreda Opće-realne gimnazije KŠC-a Sv. Josip u Sarajevu, kroz radionice na temu „Lažne vijesti i dezinformacije“ koje su održane 23. i 24. rujna.

Povod je bio 55. svjetski dan sredstava društvene komunikacije, koji je obilježen 26. rujna. On se obilježava svake godine posljednje nedjelje u mjesecu rujnu, a govori o značaju istinitog i objektivnog informiranja. Važnost ovoga dana na poseban način ističu biskupi koji se posebnom porukom obraćaju članovima Katoličke Crkve, ali i cijelome svijetu, želeći ukazati na važnost objektivnog informiranja i na značaj novinarskog poziva u cilju prezentiranja istinitih informacija.

Opasnosti digitalnog okruženja
Tako su radionice imale za cilj upoznati učenike na opasnosti u digitalnom okružju, na važnost  razvijanja vještina prepoznavanja dezinformacija i lažnih vijesti kao i na problem širenja neprovjerenih informacija prilikom komunikacije na društvenim mrežama. Realizirane su u okviru projekta Medijsko-informacijske pismenosti učenika KŠC-a Opće-realne gimnazije Sarajevo. Kroz natječaj projekta Škola volonterizma – za mini volonterske i medijske akcije – pomogli su ih i podržali Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. koji ovaj projekt realizira u suradnji s Medijskim centrom Vrhbosanske nadbiskupije.

Projekt Medijsko-informacijske pismenosti trajao je od ožujka do rujna, a u njemu je sudjelovalo 130 učenika I. i II. razreda Opće-realne gimnazije. Cilj je bio upoznavanje i senzibiliziranje učenika o potrebi vrednovanja online sadržaja, stopiranje širenja dezinformacija i lažnih vijesti i prepoznavanje mogućeg cyber nasilja pri komunikaciji putem društvenih mreža.

S obzirom na sve veću izloženost učenika različitim sadržajima u digitalnom svijetu, javila se potreba za medijskim opismenjavanjem učenika.  Na radionicama učenici su mogli: razviti vještine samostalnog vrednovanja dostupnih online sadržaja, kritički sagledavati izvore dostupnih informacija, kao i uvidjeti opasnost širenja dezinformacija u online medijima i na društvenim mrežama.

Cyber nasilje
Tijekom realizacije ovoga  projekta organizirana su predavanja u školskoj 2020./2021. godini  za učenike I. i II. razreda, putem online nastave. Na tim online satima učenici su se mogli upoznati s vrstama lažnih vijesti, kanalima distribucije, posljedicama širenja neprovjerenih informacija i sve aktualnijim problemima „govora mržnje“. Kada su epidemiološke prilike dozvoljavale, radionice su na ovu temu bile organizirane i u knjižnici škole, a stručni suradnici KŠC-a osmislili su prigodne aktivnosti koje su učenici mogli u predviđenom vremenu izvršiti.  

U radu s učenicima posebna se pozornost obraćala na sljedeće probleme: dijeljenje neprovjerenih informacija i dezinformacija, prepoznavanje lažnih vijesti, upoznavanje s alatima za provjeru informacija na internetu, neprimjerena komunikacija na društvenim mrežama, širenje govora mržnje, utjecaj online okružja na mentalno zdravlje učenika i ugroženost mentalnog zdravlja učenika koji su bili izloženi cyber nasilju.

Projekt Medijsko-informacijske pismenosti bio je uvod u daljnje aktivnosti koje se planiraju uraditi tijekom školske 2021./2022. godine, a doprinio je razvoju svijesti kod učenika o opasnostima u online okružju i ponudio  niz korisnih  informacija o snalaženju u digitalnom svijetu koje je postalo imperativ suvremenog doba. Učenici će svoje vještine nastaviti razvijati tijekom ove školske godine na radionicama, a praktične vještine pokazati u redovnoj i/ili online nastavi.

E.B./ J.P., KT