Bosanski Petrovac

Nakon 70 godina katolici će imati bogomolju


Općina Bosanski Petrovac dala je župi Drvar urbanističku suglasnost za izgradnju katoličke kapele.

Općina Bosanski Petrovac izdala je ovih dana župi Drvar urbanističku suglasnost za izgradnju katoličke kapele u tome gradu. Načelnik općine Zlatko Hujić potpisao je urbanističku suglasnost za izgradnju katoličke kapele na katoličkom groblju u Bosanskom Petrovcu, na lokaciji preko puta Partizanskog groblja.

Kapela će se graditi po idejnoj zamisli projektanta Isaka Medića iz Sarajeva, a početak gradnje predviđen je za jesen dok je iduće godine planiran njezin dovršetak i blagoslov.

Izgradnjom kapele malobrojni katolici u Bosanskom Petrovcu dobit će nakon točno 70 godina svoj sakralni objekt u kojem će nesmetano moći obavljati svoje bogoslužne čine. Naime, katolička župna crkva Sv. Petra u tom gradu srušena je 1949. naredbom tadašnjih komunističkih vlasti, pa će se iduće godine navršiti točno sedam desetljeća od tog sramnog necivilizacijskog čina. Župna crkva nalazila se u samom središtu grada, odmah preko puta današnje zgrade Općine.

Na području Bosanskog Petrovca postojale su u 20. stoljeću još dvije katoličke crkve – u Krnjeuši i na Oštrelju, ali su obje zapaljene i srušene 1941. i nikada nisu obnovljene, kao ni ona u gradu.

Budući da je zemljište na kojem se nalazila crkva Sv. Petra oduzeto i nacionalizirano nakon II. svjetskog rata, a poslije su na njemu izgrađeni drugi objekti, kapela će se graditi na jedinom preostalom crkvenom zemljištu u gradu – drevno katoličko groblje otvoreno 1903.

Groblje je više od 70 godina stajalo devastirano i zapušteno, ali je 2016. temeljito očišćeno i ograđeno, pa je na njemu iste godine na blagdan Sv. Petra prvi put slavljena misa, što je ujedno bilo i prva katolička misa u Bosanskom Petrovcu nakon 75 godina.

Treba istaknuti da je načelnik Hujić otpočetka i osobno i sa službene razine podržavao inicijative za uređenjem devastiranih katoličkih groblja u Petrovcu i Krnjeuši, kao i posljednju inicijativu izgradnje kapele u Petrovcu. To su također činili i pojedini građani Bosanskog Petrovca muslimanske i pravoslavne vjeroispovijesti.

Izgradnjom ove male, ali jako lijepe kapele Katolička Crkva će se i službeno vratiti u Bosanski Petrovac. Time će barem donekle biti ispravljena povijesna nepravda rušenja katoličke crkve, koje je naredio službeni komunistički režim.

U Bosanskom Petrovcu danas živi nekolicina katolika, a do početka II. svjetskog rata živjelo ih je više od 1 000 u naseljima: Krnjeuša, Zelinivac, Vrtoče, Vođenica, Suvaja, Kolunić, Drinić, Oštrelj te samom gradu. Pastoralnu skrb za tamošnje preostale katolike danas vodi župa Drvar.

KT