Natječaj NCM-a „Ivan Pavao II.“ za projekte mladih


U želji da iskaže povjerenje Crkve u sposobnosti i kreativnost mladih, te podrži njihov samostalni rad na poboljšanju uvjeta života i rada u zajednici, NCM raspisuje natječaj za projekte mladih za dodjelu malih grantova za podršku projektima na razini župnih zajednica i dekanata.

NCM će za mlade i njihove ideje i aktivnosti, po pojedinačnom projektu dodjeljivati iznos do 1 000 KM. Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju sve (ne)formalne skupine mladih u župama Vrhbosanske nadbiskupije, udruge i pokreti mladih na razini dekanata i vijećnici Vijeća za mlade Vrhbosanske nadbiskupije. Jedna skupina mladih može aplicirati samo s jednim projektom.

Aktivnosti s kojima mladi mogu aplicirati na ovaj natječaj jesu: aktivnosti župnih zborova i nogometnih momčadi, hodočašća, festivali, sportski susreti, neformalne edukacije, tečajevi, volonterske akcije, kampovi, ekološke sekcije i slično.

Kako bi aplicirali na natječaj, potrebno je da aplikanti popune obrazac za natječaj koji možete preuzeti ovdje, napišu detaljan proračun projekta s obrazloženjem kojim sredstvima mladi ili župa participiraju na ovom projektu (npr. volonterskim radom, ustupanjem župnih dvorana, tehničke opreme i sl.) i prilože potvrdu župnika kojom on podržava skupinu i aktivnost s kojom se aplicira.

Budući da će sve uplate za projekte koji prođu na natječaju biti uplaćene na račun župe, potrebno je dostaviti broj računa župe na koji se može izvršiti uplata. Aktivnosti moraju biti realizirane u tijeku ove godine, a izvješće o utrošenim sredstvima potrebno je dostaviti do 1. prosinca 2020. Obrazac za izvješće o utrošenim sredstvima možete preuzeti ovdje.

Za ocjenjivanje projekata bit će sastavljeno povjerenstvo, a svi aplikanti projekata koji budu zadovoljili uvjete natječaja i koji budu ostvarili pravo na dodjelu sredstava potpisat će ugovor o dodjeli sredstava u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II.

Projektnu aplikaciju potrebno je ispuniti na računalu te dostaviti i u elektronskoj formi i isprintanu na poštansku adresu s pratećom dokumentacijom do  15. lipnja  2020.
E–mail za prijave je ncm.marijana@gmail.com, a adresa za slanje poštom je: Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II., Gatačka 18, 71 000 Sarajevo, BiH.
Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj 033/788-406. Kontakt osoba je Marijana Miketek.

NCM/ KT