Održane pučke misije u župi Žepče


U župi Sv. Antuna Padovanskog u Žepču od 3. do 6. listopada održane su pučke misije koje su predvodili članovi Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije.

Pučke misije su vodili fr. Domagoj Augustin Polanščak i fr. Mihovil Žuljević Mikas uz asistenciju dvojice dominikanskih bogoslova: fr. Ilije Lešića i fr. Mislava Pečeka.

Misije, koje su se prvi put nakon 21 (rujan 1998.) održale u ovoj župi, 3. su listopada započele molitvom krunice dok je na misnom slavlju fr. Domagoj propovijedao na temu Sveto pismo kao duhovna hrana.

Prvu večer je duhovni nagovor za mlade imao fr. Mihovil. Svakog dana tijekom trajanja misija vjernici su imali prigodu za svetu ispovijed, nakon održanih duhovnih nagovora za pitanja i komentare te na kraju programa za osobni razgovor sa svećenicima.

Drugi dan duhovne obnove otvoren je križnim putom. Misno slavlje je predslavio fr. Mihovil koji je održao prigodnu propovijed Vjera i djela. Duhovni nagovor za vjernike Put svetosti predvodio je fr. Domagoj.

S misionarima su se 5. listopada susreli žepački prvopričesnici i krizmanici. U večernjim satima održana je zaključna župna pobožnost Pet prvih subota. Euharistijsko slavlje predvodio je  fr. Domagoj s tematskom propovijedi Molitva - izazov, put i snaga kršćanskog života, dok je duhovni nagovor posvećen obitelji te večeri fr. Domagoj naslovio - Današnja obitelj i izazov odgoja.

Završnog dana misija jutarnje misno slavlje je predvodio fr. Domagoj dok je pučku misu na čijem je kraju obnovljena posveta žepačke župe Bezgrešnom Srcu Marijinu predslavio fr. Mihovil.

Žepački župnik i dekan preč. Predrag Stojčević se na kraju zahvalio ocima dominikancima za četiri dana predanog duhovnog rada tijekom pučkih misija. Za iduću godinu najavio je sličan duhovnu obnovu u žepačkoj župi uz poziv zainteresiranim vjernicima da sudjeluju i na pučkim misijama u župi sv. Ane u Radunicama od 10. do 13. listopada.

Brane Vrbić/ KT