Mostar

Preminuo don Mihovil Zrno


U Svećeničkom domu u Mostaru 27. siječnja preminuo je umirovljeni svećenik don Mihovil Zrno.

Don Mihovil je rođen u Galečiću u župi Šujica, općina Tomislavgrad, 2. svibnja 1945. Osnovnu pohađao završio je u Šujici, a gimnaziju u Zadru. Filozofsko-teološki studij završio je u Splitu, gdje je zaređen za đakona. Za svećenika je zaređen u Studencima 29. lipnja 1971. Službu župnika u Drežnici obnašao je od 1972. do 1983., a u Prisoju od 1983. do 2009. U ovih 26 godina u prisojskoj župi don Mihovil ostavio je veliki trag, kako na duhovnom tako i na materijalnom dobru.

Nakon 38 godina predanog pastoralnog rada, umirovljen je zbog ozbiljnih zdravstvenih teškoća. A poslije uspješnog bolničkog liječenja i oporavka, boravio je u svećeničkom domu u Mostaru, prenosi bljesak.info.

Misa zadušnica za pok. don Mihovila bit će u subotu 29. siječnja u 14 sati u kapelici Sv. Leopolda Bogdana Mandića na katoličkom groblju u mostarskom naselju Raštani, u župi Sv. Mateja apostola i evanđeliste. Potom slijede sprovodni obredi i ukop.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

J.P., KT