Sarajevo

Treća sjednica Središnje uprave HKD "Napredak"


Pod predsjedanjem predsjednika HKD "Napredak" dr. sc. Nikole Čiče 16. studenoga, u Napretkovu klubu "Lira" u Sarajevu održana je treća sjednica Središnje uprave ovoga Društva.

Nakon usvajanja zapisnika s II. sjednice razmatrana je informacija o realizaciji odluka i zaključaka donesenih na prethodnoj sjednici Središnje uprave.

Članovi Središnje uprave razmatrali su i informaciju o pripremama za realiziranje tradicionalne manifestacije Napretkovi Božićni dani 2019. o čemu je nazočne izvijestila Dragana Radić Poljo, voditeljica Stručne službe HKD Napredak. Napretkovi Božićni dani u svom programom obuhvaćaju tradicionalne sadržaje, a javnost će uskoro biti informirana o programu ovogodišnje manifestacije.

O tiskanju Hrvatskog narodnog godišnjaka za 2020. godinu izvijestio je Franjo Bratić, član Središnje uprave HKD Napredak i glavni urednik Godišnjaka, a čije tiskanje se očekuje do kraja studenoga.

Miroslav Landeka, dopredsjednik HKD Napredak i urednik Napretkova kalendara za 2019. godinu informirao je članove Središnje uprave kako je kalendar završen i također spreman za tisak. Tema kalendara za 2020. godinu su bosanskohercegovačke srednjovjekovne utvrde, a napravljen je u dvije verzije - katolička i laička. Također, povijest društva i opis utvrda uz hrvatski urađen je i na engleskom jeziku.

Na sjednici je također razmatran i usvojen prijedlog Poslovnika o radu Središnje kojeg je pripremilo Povjerenstvo za Statut i pravna pitanja, a kojeg je članovima Središnje uprave predstavio Josip Nikolić, član Središnje uprave. Poslovnikom se uređuje unutarnji ustroj i način rada Središnje uprave HKD Napredak i radnih tijela Središnje uprave, način pripreme i izrade pisanih materijala, način izvršenja zaključaka i prenošenja ovlasti, odnos Središnje uprave prema podružnicama i udrugama HKD Napredak, kao i način ostvarivanja suradnje s drugim institucijama, javnost rada, te druga pitanja od značaja za rad Središnje uprave sukladno odredbama Statuta.

Prijedlog nacrta Programa rada Središnje uprave HKD Napredak bila je također jedna od točaka sjednice. Na sjednici je također razmatrana i informacija o aktivnostima Povjerenstva za gospodarstvo s prijedlogom zaključaka o čemu je nazočne informirao dopredsjednik HKD Napredak Josip Križanović. Nakon rasprave o ovoj točci Središnja uprava je usvojila niz zaključaka kojima se uređuje ovo područje.

Također je usvojila i odluku kojom se raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije iz Napretkova fonda za stipendiranje i sveučilište Ivo Andrić – Vladimir Prelog za akademsku 2019./2020. godinu. Ove godine HKD Napredak će dodijeliti 43 stipendije studentima dodiplomskih i postdiplomskih studija. Natječaj je raspisan u ponedjeljak 18. studenoga 2019. na službenoj web stranici HKD Napredak.

U završnom dijelu sjednice predsjednik Čiča je upoznao članove Središnje uprave sa službenim posjetima i sastancima s predstavnicima političkog i javnog života te posjetima Napretkovim podružnicama.

KT