Zagreb

Vlč. Mato Mikičić obranio licencijat


Vlč. Mato Mikičić, 6. ožujka, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranio je licencijatski rad pod naslovom „Biskup Franjo Jožefić (1470./80.-1559.) u društvenim i crkvenim previranjima svoga doba.“

Vlč. Mato Mikičić, inače rođen 17. listopada 1958. u Oštroj Luci, poslijediplomski sveučilišni studij licencijata i doktorata završio je u trajanju od četiri semestara. Licencijatski rad obranio je pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković, predsjednik; prof. dr. sc. Stjepan Čosić, mentor-član; dr. sc. Ana Biočić, članica. Obranom licencijatskog rada kandidat je stekao naziv Ličene teoloških znanosti, kao i pravo da svoj znanstveni stupanj označava kraticom lic. theol. ispred imena, te ostala prava koja mu po ovoj osnovi pripadaju.

Vlč. Mati čestitamo na postignutom akademskom stupnju i želimo puno uspjeha.

KT