Sarajevo

Zahvalnica Caritasu BiH


Save the Children uručio zahvalnicu Caritasu BiH za suradnju na projektu za „Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u BiH s fokusom na djecu“.

Konferenciju o ulozi i značaju države i međunarodnih organizacija te drugih aktera u sustavu zaštite i spašavanja Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u BiH s fokusom na djecu organizirali su Save the Children u suradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH 21. studenog u Sarajevu.

Save the Children uručio je partnerima na projektu simbolične zahvalnice za doprinos implementaciji projekta. Zahvalnicu su uručili i predstavnicima Caritas Bosne i Hercegovine.

„Prije poplava iz svibnja 2014. u Bosni i Hercegovini se vrlo malo pažnje posvećivalo pripremljenosti za postupanje u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda. Situacija se danas postupno mijenja nabolje. Nakon aktivnog sudjelovanja u humanitarnom djelovanju na poplave i klizišta, organizacija Save the Children provodila je ciljane programe smanjenja rizika od prirodnih nepogoda na lokalnoj razini u općinama Gradačac, Šamac, Maglaj, Srebrenica i Sanski Most, kao i u Distriktu Brčko. Caritas Bosne i Hercegovine također radi na istim ili sličnim aktivnostima u područjima Tuzlanskog kantona, Zeničko-Dobojskog kantona, Posavini, Hercegovini kao i na području Banjolučkog kraja“, priopćili su organizatori nakon konferencije.

KT / caritas.ba