Zagreb

Preminuo dr. fra Božo Lujić


Prof. dr. fra Božo Lujić, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene preminuo je na svetkovinu Tijelova 3. lipnja, u 75. godini života, u Franjevačkom samostanu Sv. Ilije u Zagrebu.

Fra Božo je rođen 11. studenog 1946. Osnovnu školu pohađao u Donjoj Dubici i Bosanskom Šamcu, klasičnu gimnaziju u Visokom, filozofsko-teološki studij u Sarajevu, a poslijediplomski na Teološkom fakultetu u Ljubljani. Magistrirao je s radom: Poziv i poslanje proroka Jeremije (1977.), a doktorirao na temu: Iskustvo Boga i čovjeka u Jeremijinoj knjizi (1982.). Za svećenika je zaređen 1974.

Dodatni studij, a potom i magisterij biblijskih znanosti na Papinskom biblijskom institutu u Rimu završio je 1989. Nakon toga pohađao je studij na Franjevačkom biblijskom institutu u Jeruzalemu (1989.-1990.). Stekao je i diplomu na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 1984.

Bio je dekan na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu afiliranoj Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1997. do 2000.

Duži niz godina bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Jukić, te član uredništva časopisa Bosna Franciscana, Biblija danas, Svjetlo riječi. Bio je voditelj projekta novoga prijevoda Svetoga pisma Starog zavjeta, te i sam prevoditelj više biblijskih knjiga s hebrejskoga na hrvatski jezik u organizaciji Hrvatskoga biblijskoga društva.

Bio je suradnik pri izradi Općega religijskoga leksikona, prevoditelj Praktičnoga biblijskoga leksikona s njemačkog jezika, i sudionik u projektu Jeruzalemska Biblija.

Bio je član raznih društava i povjerenstva, predavač na poslijediplomskom studiju na KBF-u, sudionik više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Autor je dvaju sveučilišnih udžbenika i brojnih knjiga kao i znanstvenih članaka.

Bio je profesor biblijskih znanosti Staroga i Novoga zavjeta na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (od 1977.), njemačkoga jezika u gimnaziji u Samoboru (1992./93), predavač na KI-u, ITKL-u i ID KBF-a (1993.-2005.), docent (od 2005.), znanstveni savjetnik (od 2006.), izvanredni profesor (od 2009.) na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu; kao i profesor na Evangeličkom teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik u Zagrebu (od 1994.).

U listopadu 2020. bio nam je sugovornikom u intervju, u prigodi proglašenja Godine Božje riječi na razini BK-a BiH.

Ispraćaj pokojnika bit će u Zagrebu u subotu, 5. lipnja kada će se slaviti misa zadušnica u 17:00 u župi Blažene Djevice Marije Anđeoske u Sesvetskoj Sopnici, a ukopni obredi bit će na Plehanu u ponedjeljak, 7. lipnja u 12:00.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

J.P., KT