Riječ za život

Mamac


Krist je svoje učenike lovio na udicu. A znamo da lovljenje na udicu iziskuje korištenje mamca.

Piše: Bazilije M.

Neki crvić ili nešto slično probije se i navuče na udicu pa se baci u more i strpljivo čeka dok riba ne zagrize. Kada je Krist ulovio prve učenike, a bijahu ribari, rekao im je da će ih učiniti ribarima ljudi. „Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!“

On se na križu učinio mamcem. Dao je da mu vojnik kopljem probode srce i to je srce postalo mamac za sve ljude. To Njegovo probodeno Srce preselilo se u apostole i učinilo ih ribarima ljudi. Krist je prorekao da će sve ljude privući k Sebi kada bude uzdignut na križ. I stvarno, svi oni koji mu se približe, zagrizu, i On ih izvlači iz mora smrti i prebacuje u zemlju života. Nitko se ne može oduprijeti ljubavi probodenoga Srca jer su sve duše na smrt gladne te ljubavi! Riba ugiba kada se izvlači iz mora, a čovjek uskršava kada se izvlači iz mora grijeha i smrti.

„Hajdete za mnom!“, znači doslovno ići na križ jer je On išao do tog vrhunca. Do tog kraja! Do kraja! To znači dati da mi drugi probode srce. Probadanje srca je dvostruko. Probada me Očeva ljubav prema ljudima i ljudska zloća prema meni.

Očeva ljubav prema ljudima sada prolazi kroz Kristove rane. Krist kod Oca zagovara za nas. Zagovor se vrši raširenih ruku. Kroz te ranjene ruke i noge, a u središtu je probodeno srce, prolazi plamen ljubavi Očeve i zahvaća ljude. Tko će ga ugasiti? Taj plamen ljubavi? Jači je od smrti! Tko mu može odoljeti? Što je slađe i zasitnije od bezuvjetne Očeve ljubavi?

Ta ista ljubav prolazi i kroz rane Kristovih učenika. U središtu je srce. Lov ljudi je suprotan od lova riba. Dok lovimo ribe sjedimo mirno na obali i čekamo. Lov ljudi se događa kada ulazimo sami u vode smrti. Ljubimo ih kroz smrt i u smrti. Sv. Pavao kaže da u svom tijelu nosi Kristovo umiranje. Čak je obilježen i Njegovim ranama. Ništa manje do toga nema učinka.

Stoga nikakvog učinka nemaju pastoralni planovi stvarani za stolovima. Duše ne trzaju. Nema krvi. Nema vatre. Nema bola. Ludila. Smrtnog skoka. Nema ljubavi. I sve je uzaludno. Jalovo. Drveno. Besmisleno.

Tradicija nam prenosi da je onaj vojnik koji je probio Kristovo srce postao Njegov učenik. Pao je na mamac! A kako je bio Rimljanin zasigurno je netko, duhovno ili doslovno, probio njegovo srce, pa je i on postao mamac za druge. I taj se ribolov nastavlja sve do danas. More je veliko, riba je mnogo, a ribara malo! Molimo prvog Ribara da pošalje pravih ribara u Svoj ribolov!