Riječ za život

Naći svoj život


Svakoj rečenici iz Novoga zavjeta možemo nametnuti neko tumačenje, a možemo joj pustiti da progovori iz same sebe.

Piše: Bazilije M.

A progovara iz same sebe kada joj se dopušta da iz nje isteku sokovi koje nose njezini korijeni. Kako bi to bilo lakše razumjeti, najbolje je uzeti jednu rečenicu i dati joj prigodu da nas prosvjetljava, osuđuje, tješi, hrabri iz onoga što je ona u svojoj biti. U samoj sebi! U Matejevu evanđelju nalazimo Kristov poziv: „Tko nađe svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.“

U korijenu te rečenice nalazi se ona kod proroka Hošee. Krist ispunja, a ne dokida. On je Prorok par excellance. Prorok iznad svih proroka. Hošea proriče nad Izraelovim stranputicama: „I reče Efrajim: 'Samo sam se obogatio, blago sam nagomilao. Ali ništa mu od svega dobitka neće ostati jer se ogriješio bezakonjima.'“ Pročitati cijeloga proroka Hošeu!

 I dalje se vežu korijen po korijen, iz drugih proroka i Petoknjižja, pa se može jasno razumjeti da je nalaženje svog života zapravo: uništavanje života bližnjega i poništavanje volje Božje, a time i gubljenje svoga života. Činjenje bezakonja i nepravde.

Cijeli je život tako ustrojen da nitko ne može naći svoj život. Nitko ništa ne može steći. Nitko se ne može obogatiti po sebi. Nitko ne može izgraditi svoju sreću. Nitko ne može sebi dati smisao. Nitko se ne može ovjekovječiti. Nitko ne može imati život.

Ono što možemo jest: Gubiti život. Odricati se života. Davati život. Trošiti život. I to poradi Njega. Krist kaže: Poradi Mene! On je Meta. Cilj. Izvor i Uvir. Alfa i Omega. Poluga. Posrednik. Život.

Tko god hoće, neka izvoli tražiti svoj život. Neka se upusti u avanturu da ga nađe. Bit će to kratak posao, a rezultat se već unaprijed zna: neće ga naći. Izgubit će život. Upast će u bezakonje. Osamljenost. Ovisnost. Tugu. Izoliranost. Prazninu. Smrt.

Hošea je prorok i njegova riječ se ispunja. To je kriterij pravih proroka: ispunjanje riječi. Pročitati o tome knjigu Ponovljenoga zakona. A Krist je posljednji Prorok. Puni Prorok. Ispunjena Riječ. On je Sebe izgubio i Sebe našao. On je sve činio: Poradi Oca. Ono Njegovo: Poradi Mene! dolazi iz Njega koji sve radi – poradi Oca. Iz svih evanđelja to je više nego jasno. I k tome sve čini poradi nas. To je ušlo i u naše Vjerovanje: „Radi nas i radi našega spasenja!“ Ne, radi Sebe i radi Svoje proslave.